Ostalo

Bliža se čas cvetenja ambrozije. Po zakonu jo je potrebno zatirati!

Pelinolistna ambrozija in druge sorodne vrste iz rodu Ambrosia sodijo med škodljive rastline, ki zaradi svoje razširjenosti predstavljajo problem za kmetijstvo in zdravje ljudi. V kmetijstvu kot plevel povzroča dodatne stroške v višini več sto milijonov evrov, porabljenih za zdravstveno varstvo in kot posledica manjšega kmetijskega pridelka. Ambrozija cveti v drugi polovici avgusta, njeno zatiranje pa je že od leta 2010 obvezno!
Ambrozija cveti od sredine julija do konca oktobra. Odvisno od vremenskih razmer tudi prej. Ena rastlina lahko proizvede do nekaj milijard pelodnih zrn. Pelod ambrozije je eden najmočnejših znanih alergenov. Osebe, občutljive na cvetni prah ambrozije, velikokrat obolevajo za alergijskim rinitisom in astmo.

Za uspešen boj je treba ambrozijo uničiti pred cvetenjem. Rastline je potrebno odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del tako, da se ne obrastejo več. V sezoni se jo lahko tudi večkrat pokosi ali pa se jo lahko zatira s herbicidom. Imetniki zemljišč (lastniki, upravljavci, najemniki) morajo sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih.

Ambrozija raste na območju celotne države

V Sloveniji je mogoče najti pelinolistno ambrozijo točkovno skoraj po vsej državi, zapleveljenost s to invazivno rastlino pa se povečuje. Ker je ambrozija nezahtevna glede rastnih razmer, se pogosto pojavlja na zapuščenih in neobdelanih površinah oziroma tam, kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje. Največ je najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah. Od tam se širi tudi na kmetijska zemljišča. Preprečevanje njenih škodljivih vplivov je mogoče le z doslednim odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma oblikovanja semen, s katerimi se širi dalje.

Rastline ambrozije je treba odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del tako, da se rastlina v tej rastni dobi na obraste več. Ambrozijo se lahko izpuli s koreninami vred ali se jo v sezoni večkrat pokosi ali pa se jo lahko zatira s herbicidom. Imetniki rastlin so dolžni poskrbeti, da ambrozija ne cveti in ne semeni. Cvetenje se v večini let začne v sredini julija in traja do konca oktobra, maksimum pa je v avgustu in začetku septembra. Ker se pri nas pelinolistna ambrozija po košnji zelo hitro obrašča, morajo kmetovalci opravljati nadaljnja opazovanja zemljišč vso rastno dobo in po potrebi izvajati košnjo ali druge ukrepe zatiranja, da se prepreči nastanek semen.