Sveže

Bioplinarna Ecos spada med največje onesnaževalce zraka v naši občini

Bioplinarna podjetja ECOS spada med največje, če ni celo največji onesnaževalec zraka v naši občini. Dokument iz leta 2013, Kataster virov onesnaževanja zraka občine Lendava, ki ga je pripravil Inštitut za okolje in prostor iz Celja, nakazuje, da je stanje zraka v Lendavi, ki ga dihamo, že leta 2013 bilo porazno.
Največji onesnaževalci zraka v naši občini so v prvi vrsti kurilne naprave, s katerimi pozimi grejemo svoje domove, prikazuje dokument. V prvi vrsti gre za peči na ekstra lahko kurilno olje, zemeljski plin in les. Omenjene kurilne naprave so seveda v uporabi vsaj dobro polovico leta, med tem, ko so naprave tehnoloških procesov (podjetja) v pogonu čez celotno leto, v zrak pa sproščajo tudi določene elemente, ki pri izgorevanju ne nastajajo. Mi se bomo tokrat osredotočili na sporno bioplinarno pojetja ECOS, ki je sodeč po dokumentu, ki ga imamo v našem uredništvu, daleč največji onesnaževalec zraka v naši občini. Spomnimo, da je dokument iz leta 2013, izvedbo meritev pa bi bilo smiselno ponoviti tudi sedaj, ko se iz bioplinarne ECOS (še vedno) širi izjemno neprijeten vonj.

Bioplinarna ECOS iz Lendave po podatkih iz leta 2013, na leto v zrak spusti približno 37.069 kg dušikovih oksidov, 23.697 kg ogljikovega monoksida in 18.512 kg žveplovih oksidov. V zrak gre za 123 kg amonijaka, okrog 614 kg celotnega prahu (delci) in 4.115 kg formaldehida. Bioplinarna ECOS krepko prekaša celo lendavski Lek, le pri amonijaku (Lek 413 kg) ima bioplinarna ECOS manjši rezultat, pri vseh ostalih pa tudi do 10-krat višji.

In kaj vemo o teh elementih?

Pojdimo po vrsti: Dušikovi oksidi so strupene snovi in so močni oksidanti. Ogromno ga je v izpustih iz avtomobilskih izpuhov. Ta škodi ne samo ljudem, temveč tudi ekosistemu. Ogljikov monoksid je brezbarven, gorljiv in zelo toksičen plin brez vonja. Poznamo ga pod imenom tihi ubijalec. Ta zavira transport kisika do tkiv. Žveplovi oksidi (žveplov dioksid, žveplov trioksid, dižveplov monoksid, dižveplov dioksid)  je v ozračju redek in zelo nestabilen plin, zato je težko zanesljivo določiti njegove nevarne lastnosti. Je zelo vnetljiv. Amonijak je brezbarven plin neprijetnega vonja. Je oksidativen, strupen in okolju nevaren. Prispeva k nastajanju delcev PM10, ki povzročajo bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, rak. V velikih koncentracijah pa lahko amonijak tudi neposredno škoduje zdravju in počutju ljudi ter domačih živali. Formaldehid je strupen, rakotvoren, alergen. Je brezbarven plin ostrega vonja. Formaldehid draži kožo, oči in sluznico dihal. Poškoduje namreč genetski material celic in sproži procese, ki lahko vodijo v nastanek raka. Formaldehid povezujejo z rakom v nosni votlini in grlu.