Ostalo

Alergiki, slaba novica. Začela se je sezona ambrozije

Nezadržno se bliža čas cvetenja pelinolistne ambrozije, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin še posebej opozarja imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti na preprečevanje njenega cvetenja in nastanka semen.
Ambrozija cveti od začetka julija do konca oktobra. Odvisno od vremenskih razmer tudi prej, vrhunec pa doseže sredi avgusta. Ena rastlina lahko proizvede do nekaj milijard pelodnih zrn. Pelod ambrozije je eden najmočnejših znanih alergenov. Osebe, občutljive na cvetni prah ambrozije, velikokrat obolevajo za alergijskim rinitisom in astmo.

Težavna ambrozija

Ambrozija je tujerodna invazivna vrsta, ki ima v Panonski nižini dobre pogoje za uspevanje. Za močno obremenjena območja, med katero spada tudi Prekmurje, je značilno, da so alergiki daljše obdobje izpostavljeni visokim dnevnim obremenitvam.

Ambrozijo je potrebno po zakonu zatirati

Za uspešen boj je treba ambrozijo uničiti pred cvetenjem. Rastline je potrebno odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del tako, da se ne obrastejo več. V sezoni se jo lahko tudi večkrat pokosi ali pa se jo lahko zatira s herbicidom. Imetniki zemljišč (lastniki, upravljavci, najemniki) morajo sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih.