Sveže

Alergije: V sezoni 2021 je bil na merilni postaji Lendava prepoznan cvetni prah 56 različnih taksonov rastlin

Monitoring cvetnega prahu je po Sporazumu o poslovnem sodelovanju med Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in Občino Lendava potekal tudi letos, in sicer od 1.1. do 31.12.2021. Konec januarja je NLZOH izdal Letno poročilo o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom v sezoni 2021 za merilno postajo Lendava, ki je prepoznala cvetni prah kar 56 različnih taksonov rastlin.
Vzorčevalnik Hirstovega tipa je postavljen na strešni terasi stanovanjskega bloka (Trg ljudske pravice 11, Lendava), v centru mesta. Rezultati merjenj so podani kot povprečna izmerjena dnevna obremenitev (št. zrn/m³ zraka/dan). Analiza zrn cvetnega prahu pod svetlobnim mikroskopom omogoča determinacijo rastlin do rodu in družine, le redko je možna določitev do vrste. Metoda dela omogoča vpogled v letno in dnevno dinamiko sproščanja cvetnega prahu, izmerjene so bile dvourne obremenitve.

Teža sezone posamezne vrste cvetnega prahu je izražena z letnim seštevkom (LS), to je vsota povprečnih dnevnih koncentracij izbrane vrste v eni vegetacijski sezoni. Mesečni seštevek (MS) je mesečna vsota povprečnih dnevnih koncentracij. Sezona pojavljanja cvetnega prahu je čas leta, v katerem se cvetni prah pojavlja v zraku. Začetek sezone je določen z dnem, ko je presežen 1 % letnega seštevka, zaključek pa, ko je doseženih 99 % LS določene vrste cvetnega prahu.

Prepoznanih 56 različnih taksonov rastlin, sezona je bila letos skromnejša

V sezoni 2021 je bil na merilni postaji Lendava prepoznan cvetni prah 56 različnih taksonov rastlin. Sezona alergenega cvetnega prahu se je začela v zadnji dekadi januarja z lesko in se zaključila z ambrozijo v prvem tednu oktobra. V februarju se je povečala pestrost vrst cvetnega prahu, na račun jelše je bil zabeležen najvišji mesečni seštevek v sezoni.

Sezona breze je bila skromna, začela se je konec marca in je trajala do druge polovice aprila. Izmerjenih je bilo le 8 dni z visoko obremenitvijo. Sezono breze sta z brezi sorodnimi alergeni v maj podaljševala gaber in hrast, v junij in julij pa pravi kostanj. Bukev je cvetela skromno. Sezona trav se je začela konec aprila in je trajala do sredine septembra, najvišje obremenitve so bile zaznane v maju in juniju, ko so dnevne obremenitve večkrat presegle vrednost 200 zrn/m³ zraka. Po juniju obremenitev ni več dosegala visokih vrednosti.

Ambrozija

Poleg sezone breze in brezi sorodnih rastlin ter trav je bil v obdobju od februarja do junija v zraku prisoten še cvetni prah jesena, cipresovk/tisovk in platane. Sezona ambrozije je intenzivno potekala v avgustu in septembru, ko so visoke obremenitve neprekinjeno vztrajale kar 33 dni. Najvišje obremenitve so bile v avgustu in septembru, posamezna zrna smo beležili še ves oktober. Prvi vrh obremenitve (568 zrn/m³ zraka) je bil dosežen 22. avgusta, drugi še višji vrh (664 zrn/m³ zraka) 8. septembra. Nekaj meritev sicer manjka, zaradi izpada meritev na začetku in na koncu sezone. V času izmerjenih visokih obremenitev je merilna postaja zabeležila 20 dni z zelo visoko obremenitvijo (100-499 zrn/m³ zraka) in 4 dni z ekstremno visoko vrednostjo (≥500 zrn/m³ zraka).

Težavne so navzkrižne alergijske reakcije cvetnega prahu breze in brezi sorodnih rastlin

Alergeni cvetnega prahu breze in brezi sorodnih rastlin so eden glavnih vzrokov zimskopomladnih alergij. Za to skupino je značilna velika navzkrižna reaktivnost, kar lahko podaljša obdobje izražanja simptomov pri nekaterih preobčutljivih posameznikih. V skupino brezi sorodnih rastlin uvrščamo lesko, jelšo, gaber (črni gaber, beli gaber), bukev, hrast in pravi kostanj. Največji delež cvetnega prahu v letu 2021 je prispevala jelša.