Ostalo

Aktivnosti pomurskih policistov za večjo varnost pešcev

Smo v jesenskem času, ko krajši dnevi in spremenjene vremenske razmere vplivajo na varnost pešcev, ki kot udeleženci cestnega prometa spadajo med najbolj ogrožene prometne udeležence. Pogosto so žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (neupoštevanje pravil o prednosti pešcev, vožnja z neprilagojeno hitrostjo, vožnja pod vplivom alkohola, vožnja preblizu desnemu robu vozišča, neočiščena stekla na vozilu ipd.). Zanemariti pa ne smemo nesreč, ki se zgodijo zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.
Policisti Policijske uprave M. Sobota so v letošnjem letu obravnavali 15 (24 v 2016) prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi pešci. Letos med pešci ni smrtnih žetev (1 v 2016), je pa bilo v nesrečah 6 (5 v 2016) pešcev hudo, 8 (17 v 2016) pa lažje telesno poškodovanih. Večina vseh prometnih nesreč se je zgodila v naselju.

Z namenom, da bi se v jesenskem času izboljšala varnost pešcev v cestnem prometu, tudi na območju Policijske uprave M. Sobota med 2. in 15.10.2017 izvajajo poostrene aktivnosti za zagotavljanje varnosti pešcev.

11. oktobra obsežnejši poostreni nadzor

“S poostrenimi nadzori bomo ugotavljali kršitve voznikov motornih vozil, ki ne bodo upoštevali prednosti pešcev na prehodih za pešce in ne bodo upoštevali omejitev hitrosti v naseljih in odsekih cest, kjer je večja udeležba pešcev. Prav tako bomo ugotavljali kršitve pešcev, predvsem nepravilno hojo po cesti, neustrezno osvetlitev in nepravilno prečkanje cest. Obsežnejši poostren nadzor bomo izvedli v sredo, 11.10. 2017,” je zapisala tiskovna predstavnica PU Murska Sobota, Suzana Rauš.

Preventivne aktivnosti bodo usmerjene predvsem v osveščanje pešcev, da morajo sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu in umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo.

“Ker se zavedamo, da lahko za svojo varnost največ storijo udeleženci cestnega prometa sami, policisti svetujemo:

Vozniki:
– hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve hitrosti,
– upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost,
– na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno (pred šolami, v naseljih);
– izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

Pešci:
– poskrbite, da boste v prometu vidni: nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešca (odsevne trakove, kresničke);
– upoštevajte prometne predpise: prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce, hodite po pločnikih (če obstajajo) oziroma ob levem robu cestišča;
– predvidevajte ravnanja drugih udeležencev v prometu.”