Ostalo

9. redna seja KKC Lendava: Svet zavoda za v.d. direktorja predlagal Judito Csuka Zagorec

Včerajšnji pozni popoldan se je v prostorih Krone na Glavni ulici 20 odvila 9. redna seja javnega zavoda Knjižnica – kulturni center Lendava, na kateri so med drugim ustanovitelju v potrditev ter soustanoviteljici za podajo mnenja podali predlog vršilke dolžnosti direktorja, Judito Csuka Zagorec, vzporedno s tem pa se bodo pričela opravila za izbiro direktorja. Seja se je zaključila v slabih dveh urah.
Včerajšnji pozni popoldan se je v Kroni na Glavni ulici 20 odvila 9. redna seja javnega zavoda Knjižnica – kulturni center Lendava. Svet zavoda je bil sklepčen in je sejo zaključil v slabih dveh urah. Po ugotoviti sklepčnosti ter po potrditvi dnevnega reda so se prisotni člani seznanili z ugotovitvijo, da je kot sedaj že nekdanjemu zaposlenemu v omenjenem javnem zavodu, Dejanu Süču, posledično prenehal mandat kot predstavniku zaposlenih v omenjenem svetu. Za njegovega naslednika je bila izbrana, kot to veleva vrstni red Ines Varga, katere pa sicer na seji zaradi opravičljivih razlogov (odsotnosti v tujini) ni bilo. Že sicer pa bo slednja v sredini avgusta odšla na porodniški dopust.

Sledila je potrditev zapisnika 8. redne seje sveta z dne 25.6.2022 in 2. dopisne seje sveta z dne 22.6.2022. Predstavnik sindikata Gordan Gerebic, je svetu zavoda poročal, da je bil sklep, ki nalaga vodstvu javnega zavoda odgovor na vprašanje glede covid dodatkov realiziran. Med drugim so podali predlog, da bi se poenostavil potek dopisnih sej, ki je prav tako bil sprejet.

V nadaljevanju je svet zavoda podal predlog, da mesto vršilke dolžnosti omenjenega javnega zavoda do izvolitve novega direktorja zasede Judita Csuka Zagorec. Hkrati so se s tem pričeli tudi postopki za razpis za imenovanje direktorja, katerega bo usmerjala in vodila tričlanska komisija v sestavi Alenka Kekec Galič, dr. Zoltan Kepe in zunanja svetovalka mag. Edita Horvat. Kot je dejal predsednik sveta Robert Požonec, je čas, da zavod naposled na direktorskem stolčku dobi strokovnjaka s tega področja.

Judita Csuka Zagorec je sicer zaposlena na Dvojezični osnovni šoli I Lendava kot knjižničarka. Ali bo ob morebitnem nastopu novega delovnega mesta slednja podala odpoved v osnovni šoli, ali pa bo staro delovno mesto obdržala in del delovnega časa oddelala v javnem zavodu (to ji zakon sicer omogoča), še ni znano. Kandidatka se je sicer na delovno mesto direktorja v preteklosti že prijavljala dvakrat in sicer leta 2005 in 2012, a je bila neuspešna. V predstavitvi je kandidatka poudarila predvsem prostorsko stisko lendavske knjižnice, omenila, da zavod nima strateškega načrta, da pogreša analize storitev zavoda ter dopolnjevanje znanja knjižničarjev. Dejala je še, da je potrebno prisluhniti krajevnim knjižnicam ter sodelovati v evropskih projektih. Kar se tiče notranje organizacijske enote Kulturni center je bilo moč slišati, da slednja nima vizije, da je enota nepovezljiva s knjižnico ter da je potrebna razdružitev.

Na vprašanje, kakšno je stanje z nekdanjo blagovnico, del katere bo v prihodnosti služil kot knjižnica je prisoten direktor občinske uprave dr. Mihael Kasaš dejal, da bo objekt primorana urediti lokalna skupnost, saj da država denarja, kot kaže, za to nima. “Gre za 5 milijonov evrov vreden projekt, gradbeno dovoljenje sicer že imamo, a pri proračunu v višini 13 milijonov evrov bo potrebno najti druge oz. dodatne finančne vire za ureditev zgradbe,” je dejal.

Svet javnega zavoda KKC Lendava je kandidatko soglasno podprl, dokončni blagoslov pa bo podal občinski svet občine Lendava, nezavezujoče mnenje pa tudi soustanoviteljica, Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava.

V nadaljevanju so izglasovali tudi odgovornega urednika revije Lindua. To je postala Ines Varga.

Ob koncu so obravnavali še zahtevo bivšega direktorja dr. Alberta Halásza, ki se nanaša na izplačilo denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust za leto 2021 ter viška delovnih ur. Med drugim je bilo moč slišati, da bo dr. Halász primoran vrniti sorazmerni del regresa. Kot so dejali, zakon obveznega izplačila neizrabljenega dopusta ter viška delovnih ur ne predvideva, a lahko svet zavoda izplačila potrdi. Da bi se izplačila tudi dejansko izvedla je malo možnosti, najverjetneje se bo zgodil pobot terjatev. Med drugim se svet zavoda ne strinja z opravljeno primopredajo ob odhodu direktorja (ta se je zgodila 14.6.), kar pomeni, da bo vršilec dolžnosti direktorja ob nastopu funkcije opravil revizijo primopredaje. Med drugim je bivši direktor podal tudi pritožbo na oceno delovne uspešnosti (ocena dobro) za leto 2021, katero je svet zavoda zavrnil. Predhodni svet zavoda ocene za leto 2020 direktorju ni podal, pa bi jo moral, zatorej bo to primoran storiti aktualni svet zavoda. Lahko se zgodi, da oceno delovne uspešnosti za leto 2020 svet zavoda z obrazložitvijo ne bo podal.

Judita Csuka Zagorec