Ostalo

70 let organiziranega delovanja upokojencev v občini Lendava

Slovenski upokojenci so po drugi svetovni vojni ustanovili Društvo upokojencev Ljudske republike Slovenije. Ustanovni občni zbor Društvo upokojencev Ljudske republike Slovenije je bil 15.decembra 1946 v Ljubljani. Ta organizacija je bila ustanovljena z namenom skrbeti in se boriti za pravice upokojencev ter delovati na socialnem in zdravstvenem področju. Do leta 1947 je bilo po Sloveniji ustanovljeno 25 podružnic.
Do leta 1951 je bilo po Sloveniji ustanovljeno že 100 podružnic. Podružnica upokojencev v Lendava je bila že tej številki zajeta. “V arhivu našega društva smo našli zapisnik o ustanovitvi podružnice upokojencev v Lendavi. Ustanovni občni zbor podružnice upokojencev v Lendavi je bil dne 21. januarja 1951 v prostorih okrajne delavsko uslužbenske restavracije v Dolnji Lendavi (op.: v bivši dvorani Nafte ,kjer je danes trgovski center),” je sporočil Aleksander Varga, predsednik društva. Navzoči na zboru so takrat bili: Tovariš Bidovec Valent, član IO Društva upokojencev v Ljubljeni in 25 upokojencev.

Po razpravi so sprejeli sklep, da se ustanovi Podružnica upokojencev Dolnja Lendava, v okviru Društva upokojencev Slovenije. V sedem članski upravni odbor so bili izvoljeni: Janez Šömen, Miloš Naglič, Ivan Horvat, Martin Čosič, Anton Osat in Rozalija Gazdag. “Novi upravni odbor je izmed svojih članov izvolil tovariša Martina Čosiča za predsednika, tovariša Ivana Horvat za tajnika in Rajka Kojzeka za blagajnika,” je še dejal Aleksander Varga, predsednik društva. Žal se v arhivih o delovanju podružnice upokojencev v naslednjih letih niso ohranili pisni viri. “Vemo le, da je bila vsebina delovanja podružnica vezana na področja delovanja Društva upokojencev Slovenije,” zaključi Varga.

Lendavsko društvo upokojencev združuje okrog 700 članov in opravlja svoje delo kot neprofitna organizacija v interesu združevanja upokojencev v cilju izvajanja humanitarnih dobrodelnih dejavnosti, organiziranja in izvajanja kulturno umetniških dejavnosti, športno rekreativnih dejavnosti in izvajanja izobraževalnih dejavnosti. Društvo, kot ga poznamo danes je bilo registrirano 19. decembra leta 1975 in deluje pod sloganom “Naredimo si prijaznejše staranje in si ga olajšamo z roko v roki.”