Ostalo

66. redna seja Sveta pomurske razvojne regije

Včeraj dopoldan se je v veliki sejni dvorani mestne hiše v Lendavi odvijala 66. redna seja Sveta pomurske razvojne regije. Seja, ki se je zaradi nesklepčnosti začela s 15-minutnim odlogom, se je nadaljevala, sklepčnosti pa kljub temu niso dosegli.

Včerajšnje 66. redne seje Sveta pomurske razvojne regije, ki se je tokrat odvijala v lendavski mestni hiši, se je od 27 pomurskih županov udeležila le polovica, kar pa ni bil dovoljšnji delež za sklepčnost Sveta, saj se sklepčnost določa na podlagi prebivalstva, ki ga “pokrivajo prisotni župani,” torej proporcionalno. Sklepov torej na včerajšnji seji niso mogli sprejeti, zasedanje pa je tako bilo zgolj informativno. Sklepi bodo ali ne bodo potrjeni na dopisni seji, ki se bo odvila do četrtka, 22.12.

Govorili so o oblikovanju cen storitev pomurskega vodovoda, kjer ima kar nekaj pomurskih županov težave z dogovorom o ceni omrežnine, pa tudi pri izkoriščanju geotermalne energije, zlasti pri obračunavanju fiksnega in variabilnega dela, kar po njihovem mnenju izkoriščanje geotermalne energije dela nerentabilno. Med drugim so govorili tudi o pobudi za ustanovitev zveze pomurskih občin ki je v skladu z zakonom in bi predstavljala legitimno organizacijo “za boj proti državi.” Mnenja so, da je občinsko povezovanje nujno, a je med razpravo bilo moč slišati, da je ustanovitev takšne zveze nepotrebna, saj je prav za to namenjen Svet pomurske razvojne regije.

Nekaj krepkih so prisotni župani med drugim namenili tudi državnemu zboru, zaradi novele Zakona o lokalni samoupravi in možnosti odpoklica župana med mandatom. Ne zato ker bi se tega bali, so poudarjali, ampak zato, ker se s tem vzpostavlja nezaupanje in je vprašanje, kdo bo še želel biti župan; in če naj velja možnost odpoklica župana, naj bo tudi možnost odpoklica poslanca.

Med drugim sta pomembni točki na včerajšnjem zasedanju bili tretja in četrta. V tretji točki je Svet zaradi nesklepčnosti zgolj informativno obravnaval vključitev Zavoda za turizem in razvoj Lendava in zadruge Pomelaj, zadruge za razvoj podjetništva, z.o.o. v Regijsko razvojno mrežo Pomurje, v kateri je trenutno 39 organizacij, v četrti točki pa preklic pooblastila Organu skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje za izvajanje splošnih razvojnih nalog, ki se opravljajo v javnem interesu v programskem obdobju 2014-2020. Njegovo vlogo bi prevzel Zavod za turizem in razvoj Lendava.