Sveže

FOTO: 50 let samostojne DOŠ II Lendava

Dvojezična osnovna šola II Lendava je včeraj obeležila 50 let samostojnega obstoja. Ta pomembna institucija, ki je globoko vpeta v izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na območju UE Lendava zaradi trenutnih okoliščin ni mogla tradicionalno obeležiti svojega dne, je pa to storila preko spleta in z video posnetkom.
“Vsak posameznik je pomemben. Vsak posameznik ima svoje poslanstvo. Vsak posameznik spreminja svet. Dvojezična osnovna šola II Lendava letos praznuje 50 let samostojne šole. Ne sicer v tako velikem slogu, kot je to bilo načrtovano, kajti živimo v času, ki ga zaznamuje epidemija. Vsako leto je neponovljivo, polno novih izzivov in življenjskih spoznanj. Z jasnimi cilji, odgovornim delom, razumevanjem, toplino in sočutjem, smo skozi generacije vodili naše učence, po poti zdravega in spodbudnega okolja, do želenega uspeha. Ni bilo vedno lahko, zato smo se veselili tudi najmanjših korakov. Ob takšnih jubilejih se zavemo, kako pomembno je, da smo povezani učenci, učitelji, lokalna skupnost, institucije in posamezniki, da se trudimo in ohranjano pristne medosebne odnose z iskrenostjo, sprejemanjem in ljubeznijo, kajti skupaj zmoremo več, zmoremo bolje. V čast in ponos nam je, da smo skupaj del te velike zgodbe, da smo lahko na ta način uspešno presegli marsikatero oviro. Občutek, da nisi sam je namreč neprecenljiv. Hvala lepa vsem, ki ste z nami povezani v vsakdanjem delu za in z otroki s posebnimi potrebami,” je uvodoma dejala v.d. ravnateljice DOŠ II Lendava, Roberta Turk.

“50 let je spoštljiv jubilej tako za posameznika, kakor tudi za institucijo. Označuje čas zrelosti in zmožnosti za najboljše delovanje. 50 let je tudi čas, ko se lahko ozremo nazaj na prehojeno pot, se zahvalimo sopotnikom za opravljeno delo in postavimo trdne temelje za naslednja pol stoletja. S svojim samostojnim delovanjem je šola pričela leta 1971. Po dvajsetih letih delovanja se je preimenovala v OŠ Jožeta Kramarja Jurša. Po osamosvojitvi Slovenije, od leta 1993 dalje, se ta pomembna lendavska izobraževalna ustanova imenuje Dvojezična osnovna šola (DOŠ) II Lendava. Pomembne letnice pa niso vezane zgolj na ime šole. Leto, ki se ga zagotovo prav vsi spomnite, je leto 2014. Takrat se je šola preselila iz Ulice Svetega Štefana, kjer je delovala dolga leta, v Ulico heroja Mohorja. Učenci so pred sedmimi leti tako v novo šolsko leto stopili v nove, sodobne in ustreznejše prostore, ki lajšajo vzgojno-izobraževalno delo njihovim učiteljem. Vsako med vami ve, da se je v 50. letih delovanja šole nabralo veliko izjemnih izkušenj. Vse generacije učiteljev, ki so delovale v šoli, so uspešno odgovarjali premnogim izzivom, spletle so se zgodbe, nastali so neizbrisni spomini. Tisto, na kar smo v Lendavi še posebej ponosni pa je to, da je ta šola, tako učitelji kot učenci, močno vpeta v prostor kjer deluje. Ta šola ni umeščena samo v Lendavo, ta šola s svojimi učenci in njihovimi starši ter predvsem učitelji vsako leto znova bogati življenje vseh nas. Vedno znova smo navdušeni, ko spremljamo prireditev “Mi zmoremo,” navijamo na Specialni olimpijadi, občudujemo jaslice in pišemo lepe želje dobrim možem v božičnem času v hišici v mestnem parku. Ob tem zaposleni poskrbite, da se vaši učenci v tem času počutijo varne in sprejete in da se naučijo tako učne snovi kot veščin za samostojno življenje. Če za katero institucijo kot župan lahko zatrdim, da je vlaganje vanjo vlaganje v našo skupno prihodnost, potem to velja za DOŠ II Lendava. Vsaka družba je dobra in demokratična v tolikšni meri, kot je sposobna poskrbet za svoje najranljivejše posameznike,” pa je dejal župan Občine Lendava, Janez Magyar.

“Koliko dela, veselja, boja, potrpljenja, upanja, trpljenja, uspeha, razočaranja, izkušenj, vztrajnosti in sanj je za temi leti. DOŠ II Lendava opravlja nepogrešljivo nalogo v sistemu javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja. Zavod ima posebno poslanstvo – pripraviti otroke s posebnimi potrebami na življenje in delo. Poleg tega z individualnimi pristopi, zmanjšati otrokove učne in socialne prikrajšanosti ter povečati njihovo družbeno vključenost in možnosti za integracijo. 50. obletnica ustanovitve zavoda daje priložnost za pregled uspehov in rezultatov, hkrati pa premislek o strokovnih vizijah za prihodnost. Dovolite mi, da izrazim iskrene čestitke ob tem visokem jubileju in se zahvalim vsem, ki ste v zadnjih 50. letih pomagali pri razvoju DOŠ II Lendava in pripomogli k čim bolj učinkovitejšemu in uspešnejšemu delu šole. Posebna zahvala vsem pedagoškim i tehničnim delavcem šole, ki so se s svojim požrtvovalnim delom zapisali v duše vseh učencev. Otroci s posebnimi potrebami so pomemben del naše družbe, zato moramo narediti vse, da zagotovimo njihovo integracijo in srečno življenje. Zahvala gre vsem staršem in učiteljem, ki so poučevali in poučujejo učence na vse kar bodo otroci rabili ne samo v tem trenutku, ampak tudi takrat, ko odrastejo. S pomočjo pomagajočih rok, noben otrok ne sme izgubiti svojega talenta in svoje prihodnosti, ne glede na pomanjkljivost, ki mu ga je dala usoda na drugem področju. Učencem želim moč in vztrajnost pri svojem delu,” pa je dejal Ferenc Horváth, predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in poslanec v Državnem zboru RS.

“Prijazno vabilo zahteva prav takšen odziv. Zato cenjeni gospe in gospodje, še posebno pa zlati jubilanti, vse generacije učencev in strokovnih delavcev, vseh ostalih zaposlenih, spoštovana gospa ravnateljica Roberta Turk, starši, vsi ki skupaj z DOŠ II Lendava praznujete njen 50. rojstni dan pozdravljam vas in se zahvaljujem za povabilo v imenu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Današnjo slovesnost je kolektiv šole zagotovo načrtoval drugače kot se odvija. Prepričana sem, da bi prepolna Gledališka in koncertna dvorana  kakor je bilo to običajno ob drugih prireditvah šole v preteklosti dodala svojevrsten pridih temu pomembnemu jubileju. Na žalost se naše življenje odvija v okoliščinah, ki ne omogočajo druženj, vendar virtualna slovesnost zagotovo ne zmanjšuje pomembnosti dogodka. Teolog, filozof in antropolog dr. Anton Trstenjak je zapisal: Človek je lahko napreden, obrnjen prihodnosti samo toliko, kolikor je hkrati obrnjen in naslonjen na preteklost. Prepričana sem, da je ta misel vodila tudi tiste, ki so v preteklosti in še danes na kakršen koli način soustvarjali vzgojo in izobraževanje na DOŠ II Lendava. Da je temu tako, nam potrjujejo cilji in ravnanja, ki si jih je šola zastavila in jih udejanja. Vizija šole, ki jo je moč prebrati v temeljnih dokumentih šole se namreč glasi: Učence znanjem in odgovornostjo skupaj s starši učimo in vzgajamo za življenje. Ob jubileju DOŠ II Lendava želim predvsem čestitati in se zahvaliti. Čestitati in se zahvaliti za kakovostno in trajno, kar ste jubilanti v petih desetletjih izpeljali in dnevno izgrajujete na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Šola je v desetletjih delovanja prehodila bogato, a naporno pot, saj so se v tem času spreminjale sistemske in programske doktrine, ter se spremembe na področju dela z otroki s posebnimi potrebami. Spopadala se je s prenekaterim izzivom, s prostorskimi težavami, nihanjem števila otrok, čemur smo priča tudi danes, z dilemami in strahovi javnosti in prav na področju odpravljanja predsodkov, izobraževanju otrok s primanjkljaji, je šola ključno prispevala, sooblikovala je razumevanje in sprejemanje drugačnosti in hkrati enakosti in različnosti,” pa je dejala Irena Kumer, predstojnica Zavoda RS za šolstvo Murska Sobota.