Sveže

4. izredna seja občinskega sveta občine Lendava: Baumgartner novi direktor Galerije-Muzeja Lendava

Lendavski občinski svetniki so se včeraj zgodaj popoldne v veliki sejni dvorani Občine Lendava zbrali na 4. izredni seji. Ta je bila predvsem kadrovsko obarvana, seja, ki je imela zgolj nekaj točk dnevnega reda, pa je bila končana v pičlih petnajstih minutah.
Lendavski občinski svetniki so se včeraj v veliki sejni dvorani Občine Lendava zbrali na 4. izredni seji. Ta je bila nujna, saj je bilo potrebno potrditi direktorja in podati dve mnenji h kandidaturam. Občinski svet je svoje delo na omenjeni izredni seji zaključil v pičlih petnajstih minutah, razhajanj pa, kot je bilo tudi moč pričakovati, ni bilo. Vsi predlogi so bili s strani občinskih svetnikov soglasno podprti.

Dubravko Baumagrter novi direktor Galerije-Muzeja Lendava

Zaradi poteka mandata vršilki dolžnosti (v.d.) direktorja GML, Beati Lazar, dne 13.5.2018, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 29. seji dne 29.3.2018 sprejela sklep o razpisu za imenovanje direktorja GML. Ta je bil javno objavljen 5.4.2018, na razpis pa so se prijavili trije kandidati. Kandidata, ki sta izpolnjevala razpisne pogoje sta bila uvrščena v nadaljnji postopek in bila dne 19.4.2018 povabljena na predstavitev programa.

Mnenja je komisija prejela dne 8.5.2018 in sicer: Svet zavoda Galerije – Muzej Lendava je dal pozitivno predhodno mnenje predstavljenima kandidatoma, Evgenu Lazarju in Dubravku Baumgartnerju s tem, da je dal prednost Dubravku Baumgartnerju zaradi boljšega poznavanja funkcioniranja zavoda. Svet madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava je dal pozitivno mnenje obema kandidatoma. Z obema kandidatoma je razgovor opravil tudi župan občine, točkovanje kandidatov, ki je bilo opravljeno na 34. seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pa je kot najprimernejšega kandidata prikazalo Dubravka Baumgartnerja. Ta je prejel točko več.

Občinski svet občine Lendava je tako upoštevalo mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Dubravka Baumgartnerja pa so tako potrdili za novega direktorja Galerije-Muzeja Lendava. Ta bo svoje delo pričel opravljati 14.5.2018.

Občinski svet pozitivni mnenji podal tudi Tatjani Sabo, ravnateljici DOŠ I Lendava in Raheli Hojnik Kelenc, direktorici Ljudske univerze Lendava

Občinski svet Občine Lendava je dal po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja k imenovanju ravnateljice zavoda DOŠ I Lendava, Tatjani Sabo pozitivno mnenje. Svet zavoda je dne 7.5.2018 občini posredoval stališče kandidatke, prav tako njene ocene za delovno uspešnost v preteklem petletnem obdobju. Predhodno je dne 4.5.2018 glede vodenja zavoda v naslednjem mandatu s kandidatko opravil razgovor tudi župan občine. Slednji se mandat kmalu izteče, a je ob tem Sabojeva bila edina, ki se je prijavila na razpis ravnateljice.

Enako pozitivno mnenje je občinski svet Občine Lendava včeraj po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podal tudi sicer dozdajšnji direktorici Ljudske univerze Lendava, Raheli Hojnik Kelenc. Tudi slednja je bila edina prijavljena na javni razpis za omenjeno delovno mesto.