Ostalo

23 županov obmejnih občin, med katerimi je tudi župan Magyar, podpirajo aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi

Župani obmejnih slovenskih občin so minulo sredo predali pobudo za aktivacijo 37. a člena Ministru za obrambo, mag. Mateju Toninu. Gre za 23 županov obmejnih občin, med katerimi je tudi lendavski župan Janez Magyar.
Minister za obrambo Matej Tonin je minulo sredo prevzel pobudo obmejnih občin, ki podpirajo predlog za aktivacjo 37a člena Zakona o obrambi, ki vojski podeljuje izjemna pooblastila pri širšem varovanju državne meje. Gre za pobudo pod katero je prvopodpisani župan Ilirske Bistrice, Emil Rojc. Župani s pobudo zahtevajo, da vojska pomaga policiji na obmejnih območjih v boju z nelegalnimi prehodi meje. Lokalne skupnosti obmejnih občin so namreč v primeru nelegalnih prehodov meje najbolj na udaru. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se med ilegalnimi migranti lahko pojavljajo tudi okuženi s Covid-19, kar varnostno tveganje še povečuje.

Kot so zapisali v pobudi, so presenečeni nad pomisleki o uporabi pripadnikov Slovenske vojske za varovanje državne meje, saj so nekatere članice Evropske unije že pred Slovenijo aktivirale svoje vojske za pomoč pri ukrepih za zajezitev epidemije koronavirusa in za varovanje svojih meja. Župani apelirajo na Državni zbor, da izglasuje 37.a člen – Državni zbor predlog vlade potrjuje z dvotretinjsko večino navzočih poslancev, kar pomeni, da morajo za sprejetje glasovati tudi predstavniki opozicije.

“Zaradi načina nastanitve teh ljudi, tako v Evropi kot v Turčiji, smo lahko prepričani, da množične okužbe med njimi ne bo mogoče preprečiti. Zato se za vse tiste, ki smo zadolženi za varnost ljudi, porajajo vprašanja, kako se bomo spopadli z morebitnim migrantskim valom v času, ko z veliko muko zagotavljamo zaščitno opremo za lastne ljudi; ko pripravljamo scenarije, na kakšen način bomo uspeli lastno prebivalstvo oskrbovati s hrano in zdravili; kako bodo zdravstveni domovi zagotovili zdravstveno oskrbo občanom, kljub temu, da bo velik odstotek osebja izločen zaradi karantene in ob upoštevanju dejstva, da je že pred epidemijo primanjkovalo zdravstvenih delavcev,” so še zapisali.