Ostalo

21. LindArt Lendava letos od 6. – 16.7.

Julij je v Galeriji-Muzej Lendava navadno rezerviran za Likovno kolonijo LindArt, iniciativo, ki se na lendavskem gradu organizira že od leta 1994. Iz odkrite potrebe po strokovnem kovanju likovno nadarjene mladeži je LindArt skozi leta prerasel v edinstven projekt, in to v svetovnem merilu.

LindArt je mednarodna likovna kolonija, na katero se lahko prijavijo umetniki do 35. leta starosti. LindArt je tudi likovna manifestacija, ki si predvsem prizadeva priskrbeti takšno shajališče za tiste umetnike mlajše generacije, ki delujejo znotraj “tradicionalnih” vizualnih disciplin, kjer je sodelujočim ponujena možnost delovanja v aktivnosti, ki je tako geografsko kot konceptualno odmaknjena od njihove ustaljene študijske oz. studijske prakse.

Nekoliko romantična ideja o druženju likovnih ustvarjalcev, nikoli ni izgubila na svoji resnosti in strokovnosti. Vsaka od kolonij je postregla z zanimivimi mentorji, ki so s svojim izjemnim znanjem in za mlade privlačnimi metodami, znali pritegniti njihovo pozornost.

V organizacijskem smislu je velik korak naprej pomenilo leto 2007, ko je potreba po reorganizaciji rodila povsem nov strukturalni koncept kolonije. Če so v preteklosti prednost uživali predvsem likovno nadarjeni najstniki iz domačih/regionalnih logov so se tokrat vrata na široko odprla vsem ustvarjalcem majšim od 35 let. Ti se odslej k sodelovanju prijavljajo preko razpisa za sodelovanje na koloniji, ki je vsako leto objavljen na spletnih portalih umetniških organizacij. Na podlagi prispelih portfolijev komislija GML vsakič k sodelovanju povabi do 12 likovnikov iz različnih držav.

Vodilna ideja, ki koloniji daje svojevrsten pečat in jo s tem loči od ostalih podobnih manifestacij pa je vsekakor dejstvo, da povabljene avtorje, na podlagi žreba, povežemo v umetniške tandeme; med kolonijo torej 2 avtorja vzajemno ustvarjata na skupen likovni nosilec.

Promocija ter spoštovanje likovne raznolikosti

Likovni umetniki navadno (sami zase) ustvarjajo v svojih ateljejih in niso vajeni neposrednega timskega dela. Zato tak projekt terja veliko mero odprtosti in nenazadnje ustvarjalnosti, odmik od šablonskega in reproduktivnega delovanja ter prehod na (resnično) kreativno razmišljanje-delovanje.

Galerija-Muzej Lendava: “S pričujočim projektom LindArt se zavestno pridružujemo promociji ter spoštovanju kulturne raznolikosti in dialoga z namenom, da se spodbudi medsebojno razumevaje med ljudmi iz različnih kultur in okolij; prizadevamo si k ozaveščanju širše javnosti proti diskriminaciji in/ali socialni izključenosti, proti rasizmu in ksenofobiji.”

Med pomembne cilje programa pa samoumevno sodi tudi promocija kraja in naših aktivnosti, približanje sodobne umetnosti “preprostemu človeku”, kakor tudi bogatitev likovne zbirke GML.

“Vsakoletno organiziranje likovne kolonije LindArt nas potrjuje v želji po novih izzivih ter zanimanju za razmere znotraj sodobne umetnost, kakor tudi o tem kako se najmlajša generacija sooča z njimi,” še dodajajo pri Galeriji-Muzeju Lendava.

Likovna kolonija se navadno zaključi z odprtjem razstave del, ki so nastala med desetdnevnim druženjem na lendavskem gradu. Posebnost omenjene razstave pa ni zgolj v edinstvenih likovnih kreacijah; vsak obiskovalec otvoritvene svečanosti ima možnost, da z oddanim glasom za tandem katerega delo ga je najbolj pritegnilo, so-odloči katera avtorja se bosta v Lendavo vrnila s predstavitvijo samostojnih opusov.

Čez 400 del izjemnega pomena

Vsa dela digitalno dokumentirajo ter jih arhivirajo v umetniški zbirki Galerije-Muzeja Lendava ter v spremljajočem barvnem katalogu. Zbirka danes šteje že čez 400 del izjemnega pomena; gre namreč za dela, ki so bila ustvarjena v času raziskovalnega procesa mladega umetnika ter dela, ki so jih ustvarili “naključni” ustvarjalni tandemi; njihovih del ni mogoče najti nikjer drugod po svetu.