Ostalo

20. maj, peti svetovni dan čebel

Danes Slovenija in z njo ves svet že petič obeležuje svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) razglasila 20. decembra 2017. Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.
Osrednja tema letošnje obeležitve svetovnega dne čebel so mladi in čebelarstvo. Slovenija, kot pobudnica razglasitve svetovnega dne čebel, želi v letošnjem letu, ko je evropsko leto mladih, pozornost nameniti mladim, ki bodo skrbniki planeta in se soočali z vedno večjimi izzivi tudi na področju preskrbe s hrano in varovanja okolja. Zato se morajo mladi zavedati tudi pomena opraševalcev, njihove zaščite ter učenja veščin čebelarjenja, ki se pomembno prenašajo iz roda v rod. Za prihodnost čebelarstva je prenos znanja izjemno pomemben. Čebelarstvo omogoča tudi nova, t.i. zelena delovna mesta, nove priložnosti čebelarskim družinam, kmetijam za razvoj čebelarskega turizma, razvoj izdelkov z dodano vrednostjo itd.

Svetovni dan čebel je dan vseh opraševalcev

Slovenija veliko pozornosti namenja skrbi za čebelarstvo in medonosno čebelo, veliko dela pa nas še čaka pri varovanju prosto živečih oziroma divjih opraševalcev. V Sloveniji namreč poleg kranjske čebele živi še več kot 500 vrst divjih čebel (čmrljev in čebel samotark), pomembni opraševalci pa so tudi muhe trepetavke, metulji, nekateri hrošči in ose. Vsaj polovico opraševanja v kmetijstvu opravijo divji opraševalci, v naravi pa je njihov delež še večji. Vedno bolj spoznavamo, da brez pestrosti opraševalcev ni prehranske varnosti. Skrb vzbujajoče je, da število in pestrost opraševalcev upadata.