Ostalo

15 let poslovne podporne mreže Enterprise Europe Network

Univerza v Mariboru je del poslovne podporne mreže Enterprise Europe Network, ki letos praznuje 15 let. Obletnica delovanja mreže sovpada tudi s 30. letnico delovanja enotnega trga EU. Začetki mreže segajo v leto 2008, ko so bili postavljeni njeni zametki. Slednja se je do danes razširila v mednarodno mrežo, ki pokriva večino Evrope, prisotna pa je tudi na drugih kontinentih. Kaj pravzaprav Enterprise Europe Network je kako vam lahko pomaga?
Enterprise Europe Network

Mreža ponuja brezplačne storitve mikro, malim in srednje velikim podjetjem na področju širjenja poslovanja na tuje trge, iskanju mednarodnih partnerstev, svetovanju glede intelektualne lastnine, trženju tehnoloških inovacij in pri vključevanju v raziskovalno-razvojne EU projekte.

Enterprise Europe Network je prisoten s svojimi kontaktnimi točkami v več kot 60 državah po svetu. Njegovi izkušenimi strokovnjaki so do sedaj uspešno pomagali že več kot 4,2 milijonom podjetij.

V Sloveniji deluje 7 kontaktnih točk, med katerimi so Gospodarska zbornica Sloveniji kot vodilni partner, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Regionalna razvojna agencija Podravje – Maribor, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Institut “Jožef Stefan” ter SPIRIT Slovenija: Javna agencija.

Kako mreža Enterprise Europe Network deluje?

Enterprise Europe Network podjetjem brezplačno pomaga pri iskanju mednarodnih partnerjev za:

  • proizvodnjo ali distribucijo izdelkov ali storitev,
  • dostop do novih trgov,
  • iskanje tehnologije, ki jo potrebujejo za spodbujanje inovacij v podjetju,
  • sodelovanje pri raziskovalnem in razvojnem projektu.

Raziskovalnim organizacijam in univerzam pa pomaga poiskati partnerstva za razvojne projekte ter potencialno komercializacijo inovacij. Pomemben del storitev, ki jih ponuja, zajema tudi pomoč pri iskanju virov financiranja prek evropskih projektov, svetovanje glede intelektualne lastnine in njene komercializacije.

Obeležitev 15 let njenega delovanja

Slovenski partnerji, ki so vključeni v mrežo, so letos obeležili pomembni jubilej na več dogodkih, med katerimi velja omeniti 55. sejem MOS, ki ga je organizirala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v partnerstvu z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, SPIRIT Slovenija, ter Advantage Austria Ljubljana v okviru mreže Enterprise Europe Network letos septembra. Nadalje velja omeniti tudi letno konferenco Enterprise Europe Network, ki je potekala sredi novembra v Bilbau v Španiji. Sodelujoči na konferenci so še posebej izpostavili dolgoživost mreže, ki je posledica njenega uspešnega delovanja in pozitivnih učinkov. Dogodek, na katerem so se zbrali Enterprise Europe Network svetovalci iz evropskih in ostalih mednarodnih kontaktnih točk, se je osredotočil na izmenjavo najboljših praks za izboljšanje kakovosti in prepoznavnosti podpornih poslovnih storitev mreže Enterprise Europe Network ter spodbujanju sodelovanja za izgradnjo robustnega podpornega sistema za mala in srednja podjetja. Pestro konferenčno dogajanje so obogatila tudi B2B srečanja, ki so potekala prek spleta.

Kako vam lahko pomaga mreža

V mreži Enterprise Europe Network se bodo tudi v prihodnje zavzemali za nudenje podpore in kakovostnih storitev podjetjem in ostalim organizacijam, ki potrebujejo pomoč pri internacionalizaciji in iskanju mednarodnih partnerstev. V ta namen se lahko podjetja, raziskovalne inštitucije ali univerze obrnejo na eno izmed kontaktnih točk, ki vas bodo znale usmeriti in voditi na vaši poti. Informacije o slovenskih kontaktnih točkah lahko najdete na https://een.si. Univerza v Mariboru vam je na voljo prek elektronskega naslova een@um.si.

Mrežo Enterprise Europe Network sofinancira Single Market Programme (SMP).