Ostalo

130 let regijske bolnišnice, trenutno bolnišnica najbolj potrebuje koronograf

Splošna bolnišnica Murska Sobota praznuje svojo 130. obletnico predane službe zdravstveni oskrbi in skrbi za našo skupnost. Ob tej častitljivi priložnosti se v bolnišnici ozirajo na dolgoletno zgodovino. Prav tako bodo v bolnišnici izdali Zbornik s predstavitvijo vseh dejavnosti, dosežkov in srčnih zgodb bolnišnice ter dogodek počastili z osrednjo prireditvijo, ki bo 15. decembra. Slavnostna govornica na dogodku bo predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar.
15. novembra 1893 so odprli bolnišnico v Murski Soboti. Takrat je imela 4 bolniške sobe oziroma 24 postelj. Po desetih letih se je pokazalo, da je premajhna. Zaradi povečanega obsega in vsebine dela so v njej začeli raznovrstne preureditve ter graditi novo zgradbo pri Rakičanu. “Od svoje ustanovitve, leta 1893 smo rasli in se razvijali, zagotavljajoč najvišjo raven zdravstvene oskrbe našim pacientom. 130 let trdnih vrednot, predanega osebja in neprestane inovacije so nas pripeljali do današnje točke, kjer smo ponosni na svojo vlogo v zdravstveni skupnosti,” so sporočili iz regijske bolnišnice.

V bolnišnici trenutno najbolj potrebujejo koronograf

“Prizadevamo si pridobiti najsodobnejšo medicinsko opremo, v tem trenutku pa je največja potreba po koronografu, ki ga bolnišnica potrebuje za opravljanje invazivne srčne diagnostike,” sporočajo iz bolnišnice. Koronarografija je ključnega pomena za diagnosticiranje različnih bolezni srca in načrtovanje ustreznega zdravljenja. Omogoča pregled srčnega žilja. Ob pomembni zožitvi žile se le ta razreši s perkutano koronarno intervencijo, kjer se z balonom razširi žila in vstavi žilna opornica. S postopkom rešujemo življenje pri miokardnem infarktu ter kakovost življenja pri kroničnih zožitvah srčnih žil.

“Vabimo vas, da v duhu solidarnosti in skrbi za skupnost razmislite o dobrodelnosti in letos namesto poslovnih daril usmerite sredstva v zdravje naše skupnosti. Donacijo (za nakup koronografa) lahko nakažete na transakcijski račun bolnišnice: SI56 0110 0603 0278 282, sklic 922033. Zahvaljujemo se vsem, ki ste prispevali k uspehu naše bolnišnice skozi vsa ta leta. Vaša podpora nam daje moč in navdih za nadaljnje delo v dobrobit naših pacientov,” so še sporočili iz regijske bolnišnice.

Bogata zgodovina bolnišnice

Bolnišnica, leta 1913

Infekcijski oddelek je bil zgrajen leta 1953. Prvotno je imel 60 postelj, 20 let zatem je bil preseljen v novo zgradbo Otroškega oddelka. Kasneje so bili prilagojeni pritlični prostori za specialistične ambulante, sprejeme bolnikov, garderobe, arhiv in sanitarije. Kirurški in Ginekološko-porodniški oddelek sta bila leta 1953 prvič prostorsko ločena. 

Ginekološko-porodniški oddelek je bil na dveh mestih. Leta 2001 so začeli graditi novo porodnišnico, vanjo so se preselili leta 2007. Oddelek za ušesa, nos in grlo je bil ustanovljen leta 1963 pod vodstvom zdravnika Jožeta Požuna. Kadrovska zasedba je bila minimalna. Poleg zdravnika so na oddelku delali 2 srednji medicinski sestri, 4 bolničarji, 1 administratorka in 6 strežnic.

Očesni oddelek je nastal bil 4 leta po ustanovitvi očesne ambulante, ki jo je vodila zdravnica Lea Talanyi-Pfeifer, in to leta 1964. Sprva je imel oddelek 30 postelj. Kadrovska zasedba je bila sestavljena iz zdravnice, glavne medicinske sestre, inštrumentarke, bolničark, administratorke ter strežnikov. Otroški oddelek je na novem mestu v Rakičanu od leta 1965. Ob odprtju se je ponašal s svojim laboratorijem, rentgenskim aparatom, inkubatorjem, kuhinjo, mlečno kuhinjo, pralnico in kurilnico.

Interni, Pljučni in Transfuziološki oddelki so se preselili v novo stavbo v Rakičanu leta 1974. Istega leta se je združila laboratorijska služba in se preimenovala v Oddelek za laboratorijsko dejavnost. Je v kletnih prostorih Internega oddelka. Leta 1977 so zgradili prizidek, v katerem so našli prostor dializa in gastroenterološka endoskopija, Rentgenološki oddelek, v kletnih prostorih pa specialistične ambulante. Prehrambena služba je začela obratovati v novi osrednji kuhinji v Rakičanu leta 1983.

V novo zgradbo so se leta 1988 preselili še Kirurški, Ušesni in Očesni oddelek ter specialistične ambulante vseh treh oddelkov, Centralni operacijski blok, Sterilizacija, Fizioterapija, Lekarna in Oddelek za anestezijo in reanimacijo. Služba za energetiko in vzdrževanje v sedanji sestavi je nastala z dograditvijo in preselitvijo celotne bolnišnice v Rakičan, kjer so bili centralna skladišča, delavnice in drugi prostori, namenjeni za dejavnost vzdrževalne službe. Leta 2011 se je Tehnično-vzdrževalna služba preselila v obnovljene prostore stare porodnišnice. Leta 1999 so bili zgrajeni novi prostori za potrebe citologije, patologije in endoskopije. Leta 2007 je bila končana in predana  v uporabo nova porodnišnica. Leta 2015 je v skladu z enotno metodologijo organiziranja enotnih centrov v državi v Splošni bolnišnici Murska Sobota začel delovati Urgentni center.