Županja Občine Črenšovci: “Naše aktivnosti v občini smo v celoti usmerili v smer boja proti širjenju koronavirusa”

Tudi v občini Črenšovci se srečujejo z izrednimi dogodki, ki jih niso pričakovali. “Naše aktivnosti v občini smo v celoti usmerili v smer boja proti širjenju koronavirusa, vse naše delo in energijo smo usmerili v to, da zaščitimo zdravje vseh nas,” je zapisala Vera Markoja, županja. Kot je ta še dejala, so postavljeni pred velik izziv, saj je njihovo življenje omejeno. “Narava nam je vzela to, kar imamo najraje, kar je samoumevno, stike in druženje.”
“Na občini ves čas skupaj s štabom Civilne zaščite spremljamo dogajanje v Sloveniji, povezano s koronavirusom in izvajamo ukrepe v skladu z navodili Vlade Republike Slovenije in Regijskega štaba Civilne zaščite. O ukrepih in aktivnostih sproti obveščamo občane in občanke z obvestili v gospodinjstva in na spletni strani naše občine, zato vas vabimo, da nas spremljate.

Vzpostavili smo bazo prostovoljcev za primere varstva otrok in pomoči starejšim in jo še sproti dopolnjujemo. Iskrena hvala vsem, ki ste se odzvali in ste pripravljeni delati kot prostovoljec ali prostovoljka, z veseljem pa v seznam dodatno uvrstimo vse, ki ste zdravi in bi želeli pomagati. V naši bazi je trenutno vpisanih 19 prostovoljk in prostovoljcev. Trenutno še izražene potrebe po varstvu otrok ni, sproti pa izvajamo pomoč starejšim občanom z dostavo malic in prehrambnih artiklov ter nabavo zdravil iz lekarne. Vse to zaenkrat še obvladujemo v okviru naših zaposlenih.

Skušamo reševati tudi težave v zvezi z zagotavljanjem nujno potrebnih zaščitnih sredstev, ki jih primanjkuje na vseh področjih dela v občini, za delo pri pomoči starejšim občanom, za potrebe živilskih trgovin, gasilskih enot, za prostovoljce varstva otrok na domu idr. Upravi RS za zaščito in reševanje smo jih naročili in upam, da bomo ta zaščitna sredstva tudi pravočasno prejeli.

Pripravili smo seznam lokalnih ponudnikov prehrambnih izdelkov s kontakti in tako omogočili, da občani in občanke nekatera živila lahko kupite v naši bližini.

V teh dneh je nujno, da spremljamo posledice, ki jih zdajšnje stanje prinaša tako gospodarstvu kot občankam in občanom in verjamem v ukrepanje države, ki bo z interventnimi zakoni za pomoč gospodarstvu poskrbela za ublažitev posledic izpada dohodka tudi podjetjem v naši občini, ki imajo zaradi prekinitve ali omejitve poslovanja težave, ali jih bodo še imela.

Moje sporočilo naj bo tudi zahvala članom občinskega štaba Civilne zaščite za vso pomoč, podporo, odzivnost in prizadevanja. Hvala vsem, ki neumorno delate v zdravstvu, gasilstvu, službah zaščite in reševanja, prometa, policiji, vojski, energetiki, preskrbi z vodo in hrano, živilskih trgovinah, poštah, lekarnah in ostalih nujnih službah. Z vašim delom zagotavljate, da smo vsi ostali preskrbljeni z osnovnimi življenjskimi dobrinami. Čuvajte se in ostanite zdravi, saj vas potrebujemo.

Na naši objavljeni telefonski številki 02 573 57 56 smo vam vedno na razpolago tako za informacije, kot tudi za pomoč vsem, ki potrebujete nujno varstvo otrok, ali pa tistim, ki potrebujete pomoč pri oskrbi in drugih nujnih zadevah.

Prosim vas tudi, da ne pozabite na naše občane in občanke, ki so sami, starejši in osamljeni. V tem času je njihov občutek osamljenosti, pozabljenosti in nemoči morda še večji, kot sicer. Pokličite jih, jim prisluhnite in sporočite, da v vsem tem niso sami.

Razmere v Sloveniji se dnevno spreminjajo, zato spremljajte informacije. Prepričana sem, da bomo pogumno in skupaj prebrodili te težave, saj smo naše moči združili. Bodimo odgovorni, imejmo radi sebe, svoje bližnje in sočloveka ter ostanimo doma.”