Župani pomurskega regijskega sveta za aktivno sodelovanje z vlado

Župani pomurskega regijskega sveta so se srečali na svoji konstitutivni seji. Ta se je tokrat odvijala v sejni sobi občine Razkrižje, v grobem pa so se zavzeli za aktivno sodelovanje z vlado in za decentralizacijo.
Župani pomurskega regijskega sveta so se minuli ponedeljek srečali na svoji konstitutivni seji. Na dnevnem redu seje je bil med drugim pregled dela Združenja občin Slovenije v preteklem mandatnem obdobju in oblikovanje smernic dela združenja v prihodnje ter poziv Vladi RS k tvornem sodelovanju. Prav tako pa so člani pomurskega regijskega sveta imenovali dva predstavnika v Predsedstvo ZOS, to sta župan Beltincev in Razkrižja.

“Kot član dosedanjega predsedstva ZOS sem sestanek vodil, uvodoma pa pozdravil člane regijskega sveta in jim čestital ob izvolitvi. Članom sveta sem uvodoma predstavil razvoj občine Razkrižje v preteklem mandatnem obdobju in njene specifike, še posebej to kako je odločitev Arbitražnega sodišča vplivala na življenje ljudi oz. kakšne so njene posledice. Združenje občin Slovenije podpira čimprejšnjo realizacijo zavez države na področju arbitražne razsodbe, predvsem uresničitev zaveze, ki se tiče ureditve obmejne cestne infrastrukture,” je zapisal Stanko Ivanušič, župan občine Razkrižje.

Generalna sekretarka Združenja občin Slovenije, Polonca Trofenik, je predstavila delo Združenja občin Slovenije v preteklem mandatnem obdobju in izpostavila pomen združenja kot aktivnega predstavnika občin vzporedno državi. Izpostavljena so bila vprašanja o izvedbi zavez iz dogovora o višini povprečnine za leta 2019, Vlado RS so pozvali k racionalnemu sprejemanju zakonodaje, ki vpliva ha delo občin, se zavzeli za aktivno decentralizacijo države, spregovorili o Strategiji razvoja lokalne samouprave, za spremembo določil Zakona o financiranju občin in spregovorili še o nekaterih drugih vprašanjih, kot tudi to, da še posebej na regionalni ravni moramo delovati enotno in usklajeno.

“Na koncu smo uspešnemu delu, tako v pomurskih, kot vseh slovenskih občin, nazdravili z vinom razkriških prostovoljcev, Vinom vinske kraljice Martine XVIII,” je zaključil Ivanušič.