Župan Radencev obljublja plačilo prispevkov obrtnikom in malim podjetnikom, sledi tudi oprostitev plačila storitev javne gospodarske službe

Občinski svet Radencev je soglasno sprejel predlog župana Romana Leljaka, po katerem bo občina poravnala prispevke malim in samostojnim podjetnikom, ki so zaradi koronavirusa zaprli svojo dejavnost.
Župan občine Radenci Roman Leljak je pozval male samostojne podjetnike in obrtnike, ki so zaradi epidemije zaprli svojo dejavnost, da občini posredujejo podatke o plačanih prispevkih za fabruar. Kot je napovedal, bo občinska uprava pripravila predlog sklepa, ki ga mora sicer potrditi še občinski svet, da bo občina podjetnikom te prispevke plačala.

“Prosim vse, ki imate s.p. in podjetja do 5 zaposlenih in imate svojo obrt zaprto zaradi trenutnih razmer, da nam na obcina@radenci.si posredujete podatke o plačanih prispevkiv za januar oziroma februar 2020,” je zapisal na Facebooku. Občinska uprava Občine Radenci bo pripravila predlog Občinskemu svetu o plačilu prispevkov s strani Občine Radenci. V primeru, da bo te prispevke plačala država bom predlog umaknil oziroma umaknil predlagani sklep Občinskega sveta.

Sklep velja za marec in za naslednje mesece,” je župan Leljak sporočil kar preko Facebooka.

Oprostitev plačila storitev javne gospodarske službe

“Za mesec marec 2020 so oproščeni plačila storitev javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalnih voda, vsa gospodinjstva in vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki poslujejo v Občini Radenci in so morali zaradi razglašene epidemije koronavirusa, prenehati s poslovanjem.

Sklep zajema naslednje stroške: omrežnine za vodovodno omrežje, omrežnine za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo, kanalščino, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter okoljsko dajatev. Te stroške bo občina pokrila iz proračuna. Navedeni sklep ne velja za plačilo vodarine, saj se le ta poračunava iz naslova vrnjenih preplačil, ki jih je Občine prejela iz naslova tožbe zoper podjetje SIM d.o.o. .

Sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi na spletni strani občine Radenci,” se je glasil sklep, ki ga je občinski svet Občine Radenci sprejel na 4. dopisni seji, ki je potekala dne 19.3.2020