Župan Občine Lendava: “Okoliščine v katerih smo se znašli še zdaleč niso le izpit, ki ga moramo dobro opraviti.”

Občanom Občine Lendava je župan Janez Magyar v teh okoliščinah, v katerih smo se znašli, namenil nekaj besed in tudi pojasnil. Njegovo izjavo na naši spletni strani objavljamo v celoti.
“Dovolite, da vas naslovim z nekaj informacijami in razmisleki v tem izjemnem času, ki je preizkušnja za vse nas, tako zasebno kot tudi družbo kot celoto.

Upam, da smo vam v preteklih dveh tednih na ravni lokalne skupnosti uspeli vzbuditi občutek, da v novih okoliščinah niste sami in da občanom zagotavljamo vso možno podpro pri reševanju mnogih situacij, ki so nas doletele.

Na Občini Lendava smo bili v stanju izredne pripravljenosti že od četrtka, 12. marca 2020, ko smo glede na informacije o pojavu virusa v našem mestu in na podlagi posveta z vodjo delovnega področja za nalezljive bolezni Območne enote Murska Sobote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Teodoro Petraš, sprejeli odločitev, da se iz preventivnih razlogov v občini Lendava vrtci, osnovne šole in glasbena šola zaprejo že v petek, 13. marca 2020. To se je izkazalo za zelo dobro odločitev, predvsem v smislu zajezitve širitve koronavirusa.

Vse dni od takrat imamo na Občini Lendava zjutraj sestanke, na katerih so ob sodelavcih občinske uprave prisotni občinski štab Civilne zaščite, gasilci, predstavnica Rdečega križa ter ravnateljice osnovnih šol in Vrtca Lendava.

Sodelavci Občine Lendava in predstavniki institucij, ki so pomembne za izvajanje aktualnih ukrepov v boju proti širjenju koronavirusa med prebivalstvom in za organizacijo pomoči za najbolj ranljive skupine, so v organizacijo pomoči vključili tudi predsednike krajevnih skupnosti, zaposlene v vzgojno-izobraževalnih institucijah, Klub študentov Lendava, Leo klub in številne druge.

Z odlično komunikacijo in sodelovanjem vseh naštetih smo vzpostaviti mrežo prostovoljcev, prav tako smo na enak način vzpostavili seznam ljudi, ki potrebujejo pomoč. Ta se nanaša predvsem na tisto najbolj ranljivo in rizično skupino občanov, ki so brez svojcev in potrebujejo dostavo življenjskih potrebščin in zdravil na dom. Prav tako je bila vzpostavljena organizacija mreže prostovoljcev, ki bodo poskrbeli za nujno varstvo otrok na domu za otroke tistih staršev, ki so v službah, pomembnih za delovanje družbe v izrednih razmerah, h katerim v novih okoliščinah sodijo tudi zaposleni podjetja Lek.

Občina Lendava je s prijazno pripravljenostjo Dvojezične osnovne šole II vzpostavila kuhinjo, ki bo delovala 7 dni v tednu in bo tudi s pomočjo kuhinjskega osebja Dvojezične Osnovne šole I in Vrtca Lendava omogočila kuhanje obrokov za tiste starejše in onemogle občane, ki so si en topel obrok na dan zagotavljali preko različnih ponudnikov, ki v tem času ne morejo oziroma ne smejo delovati.

Prav tako bodo na ta način poskrbeli za tiste učence iz družin s šibkih socialnim statusom, ki so imeli z Odločbo Centra za socialno delo obroke zagotovljene preko subvencij Ministrstva za šolstvo. Dostavo hrane za upravičene osebe zagotavlja Rdeči križ Lendava skupaj s prostovoljci. Le-teh je sedaj okoli 60, delo pa poteka usklajeno in tekoče.

Organizacijam in prostovoljcem, ki sodelujejo v aktivnostih za pomoč občanom, smo za opravljanje posameznih dejavnosti dali na razpolago tudi službena vozila Občine Lendava, ki so označena z znakom Civilne zaščite. Prostovoljci in vsi, ki pomagajo, pa svojo pripadnost izkazujejo z izkaznico prostovoljca. Čeprav pomanjkanje zaščitne opreme marsikje predstavlja težave pri zaščiti najbolj izpostavljenih skupin, sta Občina in občinski štab Civilne zaščite, ki mu poveljuje mag. Tibor Hebar, tudi iz svojih zalog zagotovila potrebno zaščitno opremo za prostovoljce, zaposlene v kuhinji DOŠ II, kot tudi za zaposlene v Domu starejših Lendava ter sodelavce Centra za socialno delo, ki opravljajo nego na domu v občini Lendava.

O ključnih ukrepih in kontaktnih številkah, na katere se lahko občani obrnete za pomoč, smo vsako gospodinjstvo obvestili z letaki, prav tako smo s temi informacijami opremili oglasne deske v vseh stanovanjskih blokih.

Na pobudo in priporočilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo sklenili, da bo tako kot doslej, vsako zadnjo soboto v mesecu, delovala tudi Domača tržnica pod kostanji. Seveda bo poskrbljeno za večje razmike med stojnicami in posameznimi kupci, za uporabo zaščite za usta in nos ter rokavice, razkuževanje in ustrezen nadzor s strani občinskih redarjev.

S strani občanov je bilo podano nekaj predlogov in pobud za razkuževanje zunanjih in notranjih prostorov. Pri tem bi želel opozoriti na dejstvo, da je za to pristojna in izurjena izključno Poklicna industrijska gasilska enota Nafta Lendava, ki je usposobljena za ravnanje z nevarnimi odpadki in kemikalijami.

Vse enote Prostovoljnih gasilskih enot v Občini Lendava pa so v stalni pripravljenosti za morebitno ukrepanje v vseh drugih okoliščinah, kjer je to potrebno.

Kot smo obveščenih iz vseh strani, je zelo pomembno, da se izoliramo od javnih dejavnosti in vseh oblik druženja, a ostati doma še zdaleč ni edino kar je v tem trenutku naša naloga. Da lahko družba deluje po navodilih o samoizolaciji, mora še vedno delovat veliko tega. Trgovine, prehrambna industrija, zdravstvo, domovi za ostarele, določena proizvodnja, komunalna podjetja, pošta, policija in na nov način tudi učitelji ter številni nevidni poklici, ki so v izrednih razmerah dodatno obremenjeni in pogosto tudi na robu zmogljivosti.

Okoliščine v katerih smo se znašli še zdaleč niso le izpit, ki ga moramo dobro opraviti. Nove okoliščine se bodo vsakega od nas dotaknile in nas premaknile iz naših rutinskih navad in načina delovanja, odzivanja. Tokrat nihče ni izvzet in nedotakljiv, ne v službah, ne zasebno. Trenutno rešujemo prioritetne težave, ki pa so le začetek mnogih sprememb, ki bodo sledile na prav vseh področjih življenja, ki se nas tičejo tako posredno kot tudi neposredno. Gospodarstvo, šport, kulturne prireditve in dogodki, turizem, so le največji sklopi, spremembe pa se bodo zasejale v prav vsako poro naših življenj in te bodo tako manj prijetne kot tudi dobre. Vsaka sprememba sprva morda zbuja nelagodje in strah, vendar s pravim pristopom in razmislekom lahko spremenimo stvari tudi na boljše.

V tem trenutku in v naslednjih tednih ali mesecih moramo ostati predvsem solidarni in strpni. Med nami mora prevladovati staro pravilo etike, da se v izrednih in težkih razmerah najprej pomaga najranljivejšim in najšibkejšim. A pazimo tudi nase!

O vseh tekočih ukrepih, novostih in pomoči vas obveščamo tudi na obeh naših spletnih straneh www.lendava.si in www.lendavadanes.si, kjer smo uvedli dve novi rubriki, Knjiga je dobra izbira in Nekaj lepega iz zbirke lendavske galerije. Tukaj najdete tudi vse informacije, ki se nanašajo na priporočila veterinarjev za ravnanje s hišnimi ljubljenci, o psihosocialni pomoči v stiski ter psihološki pomoči v epidemioloških razmerah zaradi koronavirusa, obvestilo o ukrepu prepovedi uporabe igral na prostem za otroke in drugih športnih igrišč v občini ter številne druge informacije.

Na Občini se zavedamo, da posledice ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa čutijo tudi podjetja, obrtniki in samozaposleni. Vlada je pripravila prvi obsežni zakonski paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. V skladu s tem bomo tudi na Občini Lendava pripravili nabor ukrepov za vse tiste, ki jih vladni ukrepi morda ne bodo zajeli oziroma takšne, ki bi samostojnim podjetnikom in malim podjetjem olajšala trenutno situacijo.

Želel bi se zahvaliti vsem, ki v tem času preizkušenj in negotovosti mirno in zbrano rešujete mnoge naloge ter brez oklevanja delate čez svoje zmogljivosti. Posebna zahvala gre vsem prostovoljcem in vsem tistim, ki tudi onkraj svojih službenih obveznosti s svojo srčnostjo prispevate k lajšanju tegob ljudi v svoji okolici. Verjamem, da bomo iz te preizkušnje prišli bolj modri, odgovorni, predvsem pa bolj povezani.

Janez Magyar, župan Občine Lendava”