Župan mag. Balažek odgovoril Bojanu Babiču

V naše uredništvo smo minuli torkov popoldan s strani občana Bojana Babiča prejeli pismo, ki je 26.6.2018 bilo poslano tudi županu Občine Lendava, mag. Antonu Balažku in koordinatorju EPK, Dejanu Süču. Pismo oz. protest, kot ga med drugim imenuje Babič, je spisal “predvsem zaradi ignorantskega odnosa župana do občanov.” Kot ta še navaja, je že lansko leto županu Balažku pisal o neki drugi zadevi, a odgovora do danes še ni prejel.
Pismo, ki ga je občan Bojan Babič poslal županu si lahko preberete TUKAJ, v tem članku pa objavljamo odgovor župana mag. Balažka.

“Spoštovani!

Zahvaljujem se za opozorila, navedbe in vašo skrb za dosledno izvajanje načela enakopravnosti obeh jezikov na narodnostno mešanem območju v Občini Lendava. Vaše navedbe v celoti držijo. V prvi vrsti gre za odgovornost organizatorjev razstave (PMSNS in KKCL), ki sta bila dolžna zagotoviti enakopravno rabo obeh jezikov. Vaš dopis sem posredoval organizatorjem, z namenom, da se do zadeve ustrezno opredelijo.

To je tudi vse, kar lahko naredim v odnosu do institucij, v danem primeru organizatorjev razstave. Verjamem, da je zadevo potrebno urediti s pogovori s pristojnimi predstavniki narodnostne skupnosti in z drugimi organizatorji kulturnih dogodkov v Občini Lendava, kar bomo v prihodnjih dneh tudi naredili.

Glede na to, da je razstava organizirana v prostorih, ki sodijo med občinsko javno infrastrukturo, pa sem naročil, da morajo v prihodnje reagirati tudi upravljavci teh prostorov. S tem mislim, da mora najemnik prostorov biti s strani upravljavca s pogodbo zavezan, da spoštuje hišni red in s tem tudi enakopravno obravnavo obeh uradnih jezikov. V primeru različnih kulturnih prireditev je to praktično neizvedljivo, kar pa ne velja za razstave.

Problema se ne bi smelo generalizirati in pristati na stališče, da je vse narobe, kar ni dosledno dvojezično. Večjezičnost je naša dediščina, ki jo moramo spoštovati in negovati. To je včasih zahtevna in naporna naloga, ker terja tolerantnost in veliko mero medsebojnega spoštovanja.

Upam, da bo ta izpostavljen primer prispeval prav k temu!

Lepo vas pozdravljam.
mag. Anton BALAŽEK
Župan – Polgármester”

Babič se je na odgovor župana že odzval

“Spoštovani gospod župan,

najprej bi se vam zahvalil za vaš odgovor na moje protestno pismo. Kot sem lahko iz njega razbral so organizatorji glede rabe slovenskega jezika ravnali protizakonito. Ker pa je razstava v prostorih občinske infrastrukture, ste za zakonitost odgovorni vi oz.občina, katere predstavnik ste.

Pričakujem, da boste v občinskem objektu nemudoma vspostavili zakonito stanje in od organizatorjev razstave zahtevali, da panoje takoj odstranijo.

Za v bodoče pa je povsem na mestu vaš predlog, da se je potrebno vsesti in dogovoriti, da do takih neljubih dogodkov več ne bo prihajalo.”