Znova so se sestali kurilni odbori, tokrat s predstavnikoma podjetja Petrol Geoterm in Petrol Energetika

Včeraj pozno popoldan so se, tokrat v centru Tuš Kocet, sestali kurilni odbori, kot že minuli teden a tokrat s predstavnikoma podjetja Petrol Geoterm in Petrol Energetika. Srž problema je še vedno obračun ogrevanja in ugotovljen komunikacijski šum med podjetjem Petrol Geoterm, Stanovanjskim podjetjem Lendava ter uporabniki.

Včeraj pozno popoldan so se znova sestali kurilni odbori večstanovanjskih stavb v Lendavi, ki se ogrevajo na geotermalno energijo. Srž problema je še vedno obračun ogrevanja, se pravi delitev fiksnega in variabilnega dela računa. Odbori so še vedno mnenja, da je bistveno previsok fiksni del računa in so predlagali spremembo le-tega. Miran Jug, direktor podjetja Petrol Geoterm je seveda pripomnil, da tega kar tako ni možno spremeniti, saj je takšno delitev postavila Agencija za energijo. Če bi pa to kljub temu storili, brez odobritve omenjene agencije, bi delovali protizakonito. V fiksnem delu je zajeta amortizacija zgrajene infrastrukture (cevovodi, črpalke, elektrika, vrtine … ). Ta je na računih odjemalcev 70 odstotkov cene, variabilni del pa je dejanska poraba toplote. To pa je preostalih 30 odstotkov cene.

V nadaljevanju je med drugim bilo ugotovljeno tudi, da je velika težava prevelika priključna moč posameznih večstanovanjskih stavb. Igor Kolenko, direktor stanovanjskega podjetja Lendava je ob tem pripomnil, da bodo nekje priključne moči bistveno nižje, nekje pa visoke. To bo seveda znano po opravljeni analizi in izračunih, ki bodo opravljeni v roku dveh tednov, plačala pa jih bo občina. Denimo kotlovnica Tomšičeva ulica ima priključno moč 500MW, kar pa je, neuradno, zelo predimenzionirano. Pregledane bodo še vse ostale kotlovnice.

Seveda pa se težave pojavljajo tudi zaradi neodgovorih stanovalcev, ki preveč zapirajo radiatorje in prazna stanovanja, kjer pa je kurjava povsem zaprta. S tem se povzroča škoda stavbi, drugi pa morajo kuriti toliko bolj, kot bi bilo potrebno sicer. Ob tem izolirane stavbe tudi ne dosežejo svojega namena, v cenovnem smislu. Od 1.1.2017 več ne bo akontacij, saj se bodo podatki odčitavali mesečno sproti.

Skupen cilj je najprej urediti priključne moči v večstanovanjskih stavbah, za tem morebitna sprememba fiksnega in variabilnega dela. Jug je pojasnil da je cena daljinskega ogrevanja v Lendavi druga najcenejša v državi, cenejša je le še v Šoštanju. Podžupan Gjerkeš je povedal, da se stroški ogrevanja vsekakor ne smejo spremeniti in da bo občina Lendava pripomogla pri morebitnem pogajanju z Agencijo za energijo.

Med drugim je za večje račune lahko kriv tudi komunikacijski šum med Stanovanjskim podjetjem Lendava in Petrolom Geoterm. Prav pri akontacijah bi se lahko pojavile anomalije, je povedal Igor Kolenko in dodal, da bodo izračune preverili in v kolikor se bo izkazalo da so bili izračuni nepravilni, denar tudi vrnili.

Zadevo bomo vsekakor spremljali.