Zimska služba: Na državnih cestah DARS, na občinskih podjetje Eko-Park

Sneg je že drugič bolj ali manj pobelil naše kraje, cestišč pa se sicer ni oprijel. A ker so pred nami vedno bolj zimski dnevi, je tudi izvajanje zimske službe pomembna storitev, ki jo na državnih cestah izvaja DARS in Direkcija RS za ceste, na občinskih pa podjetje Eko-Park.

V občini Lendava imamo približno 130 kilometrov cest, na skupni površini okoli 11 000 m². Zimsko službo na državnih cestah izvaja podjetje DARS in Direkcija RS za ceste, na občinskih cestah pa podjetje Eko-Park s svojimi podizvajalci. Občinske ceste in javne površine, na katerih se vsako leto izvaja zimska služba, so razdeljene v tri prioritete, na občini Lendava pa so poudarili, da bo standard vzdrževanja občinskih cest nekoliko višji od tistega, ki ga določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah.

V prometu se je potrebno, ko veljajo zimske razmere, prilagoditi razmeram na cesti in uporabljati zimsko opremo, pred dovozom v svojo stanovanjsko hišo očistiti sneg (pri večstanovanjskih stavbah to uredi upravnik zgradbe) in varovati okolje pred nepotrebnim čezmernim soljenjem.

“V skladu z Odlokom o občinskih cestah morajo tudi vsi krajani, ki živijo ob občinski cesti, dopustiti odlaganje snega na njihovo zemljišče, če jim s tem ni povzročena škoda. Prebivalci ob občinski cesti morajo imeti na strehah stanovanjskih objektov pritrjene snegolove, da se sneg ne bi usipal na občinsko cesto, z objektov ob občinski cesti pa morajo pravočasno odstraniti ledene sveče tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu,” poroča občina Lendava na svoji spletni strani.

V kolikor bi občani imeli kakršne koli predloge, pripombe ali reklamacije, lahko pokličejo na 031 746 699 ali 031 369 543, ali na občinski Zeleni telefon na številko 080 48 47. Dežurstvo je 24 ur na dan zagotovljeno na številki 041 702 080.

zimska-sluzba