Žičnica do stolpa Vinarium in restavracija: Občina Lendava že objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije

V skladu z določili Zakona o javnih naročilih je Občina Lendava na svoji spletni strani objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Nad mestom Lendava do stolpa Vinarium za krožno kabinsko žičnico ter restavracijo. Potencialni ponudniki se imajo na javno naročilo odzvati do 22.04.2021 do 10:00 ure.
Občina Lendava, kot kaže, začenja projekt Nad mestom Lendava do stolpa Vinarium, ki pomeni gradnjo krožne kabinske žičnice iz mesta Lendava do stolpa Vinarium v Dolgovaških goricah ter gradnjo restavracije. Občina tako v prvem koraku išče izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije, na podlagi katere bo izveden omenjeni projekt. “Novi objekt mora biti zgrajen z okolju prijaznimi materiali, z uporabo obnovljivih virov energije ter mora prostorsko in funkcionalno ustrezati vsem veljavnim zakonskim predpisom. Arhitekturna rešitev mora slediti arhitekturnim značilnostim okolja in obstoječega razglednega stolpa Vinarium na način, da skupaj tvorijo povezano arhitekturno celoto,” je zapisano v projektni nalogi.

Javno naročilo zajema izdelavo ločene projektne dokumentacije za krožno kabinsko žičnico od Lendave do stolpa ”Vinarium” in objekt restavracije z vinsko kletjo ob zgornji postaji žičnice pri stolpu Vinarium v sledečem obsegu: Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), vključno z geomehanskim poročilom, projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) v skladu s predpisi in zahtevami.

Investitor, Občina Lendava, želi z izvedbo investicije povezati mesto Lendava z razglednim stolpom Vinarium, oživiti in razširiti obstoječo turistično ponudbo v samem mestu Lendava in ponuditi nove vsebine ob razglednem stolpu Vinarium. “Naročnik si prizadeva, da bo predmetna investicija sofinancirana iz skladov EU. V trenutku objave javnega naročila naročnik še nima zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega predmeta javnega naročila in za realizacijo celotne investicije, zato bo naročnik naročil le izdelavo idejne zasnove z geomehanskim poročilom ter projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) v skladu s predpisi in zahtevami bo izdelana pod pogojem, da bo Občina Lendava uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje projekta iz skladov EU,” so sporočili iz Občine Lendava.

Žičnica predvsem zaradi omejene cestne infrastrukture

“Razgledni stolp je hitro postal prepoznana turistična destinacija in vsako leto ga obišče vse več obiskovalcev. Z povečanjem obiska nastajajo tudi vse večji logistični problemi. Obstoječa cestna infrastruktura je namreč zelo omejena in zaradi tega prihaja do vse večjih težav, povezanih z obiskom destinacije. Obstoječe prometnice zaradi omejene širine cestišča ne omogočajo zadostne pretočnosti, zlasti ne dvosmernega prometa. Zaradi povečanega obiska destinacije je postala nezadostna in pomanjkljiva tudi gostinsko turistična ponudba na sami lokaciji razglednega stolpa. Zato je smiselna izgradnja že planirane in umeščene restavracije z vinsko kletjo. Restavracija z vinsko kletjo bo integrirana z zgornjo postajo žičnice in bo predstavljala povezano celoto,” so še sporočili iz Občine Lendava.