Želite kupiti tank? Lahko ga!

Ministrstvo za obrambo je na svoji spletni strani objavilo javno zbiranje ponudb za prodajo tankov M-55S in oklepnih vozil BVP M-80A. Ponudbe bodo zbirali predvidoma do 23. novembra 2016.

Skladno z Zakonom in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Odlokom o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade, ki ga je sprejel Državni zbor, je Ministrstvo za obrambo na svoji spletni strani objavilo javno zbiranje ponudb za prodajo tankov M-55S in oklepnih vozil BVP M-80A.

Ministrstvo za obrambo bo ponudbe zbiralo predvidoma do 23. novembra 2016, sledili bodo javno odpiranje ponudb, njihova obravnava in sprejem odločitve o prodaji oziroma nadaljevanju postopka. Glede na zahtevnost postopka prodaje in pričakovanja na ministrstvu ocenjujejo, da bo postopek zahteven in dolgotrajen, saj bo treba od vseh morebitnih kupcev oziroma končnih uporabnikov pridobiti vse potrebne dokumente in certifikate ter jih preveriti. Prav tako je v postopku prodaje treba pridobiti soglasje države proizvajalke določenih sistemov, ki so bili v preteklosti kupljeni in vgrajeni na tanke M-55S pod določenimi pogoji.

Ob uspešni prodaji bodo finančna sredstva namenjena za nakup nove oborožitve, in sicer prednostno za razvoj bataljonske bojne skupine na način, kot je to opredeljeno v Srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije za obdobje 2016–2020 in v drugih razvojnih dokumentih.