Železniška povezava Lendava – Rédics: Madžari že pričeli z vihanjem rokavov

Čeprav študija izvedljivosti kaže, da železniška povezava Lendave ni upravičena ne s slovenskim omrežjem v Beltincih ne z madžarskim v Rédicsu, so sosedje že pričeli z vihanjem rokavov. Na to temo sta sicer nekaj besed spregovorila tudi predsednika vlad obeh držav Orban in Šarec na zadnjem njunem srečanju pri sosedih.
Območje občine Lendava je že od nekdaj bilo razpoznavno po industriji, gospodarstvu ter kmetijstvu. Po odseku med Čakovcem in Lendavo se je ves čas odvijal tovorni promet, predvsem za potrebe lendavske naftne industrije. Potrebno je poudariti, da se v Lendavi, v industrijski coni, nahajajo tudi državne blagovne rezerve. Zaradi vsega tega, si Občina Lendava že vrsto let prizadeva za razvoj železniške povezave tako do Beltincev kot tudi do vasi Rédics na Madžarskem. Čeprav študija izvedljivosti kaže, da železniška povezava Lendave ni upravičena ne s slovenskim omrežjem v Beltincih ne z madžarskim v Redicsu, bodo študijo dopolnili in pri tem upoštevali še elektrifikacijo proge, so že pred časom pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

“Slovenija v kratkoročnem obdobju nima predvidenih sredstev za gradnjo te proge, saj je v resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030 obravnavana kot projekt v okviru razvoja regionalnih prog,” so zapisali na na ministrstvu za infrastrukturo, pri čemer se sklicujejo prav na zgoraj omenjeno študijo. In če pri nas mencamo, pa ne gre enako trditi za naše sosede, Madžare. Po zadnjih informacijah čez mejo namreč menijo, da je železnica od Rédicsa čez Lendavo do Beltincev gospodarskega pomena, Orban pa je na zadnjem srečanju s Šarcem še dejal, da so čez mejo že pričeli z načrtovanjem madžarskega dela železnice (Zalaegerszeg – Rédics), ki bi se (morda) nekoč priključil železnici, ki bi vodila proti proti Lendavi.

Kot navaja madžarsko Ministrstvo za zunanje zadeve, tam že potekajo strokovne razprave o obnovi 50-kilometrskega železiškega odseka med Zalaegerszegom in Rédicsem, ter o gradnji okrog 20 kilometrskega odseka med Lendavo in Beltinci. Neuradno naj bi madžarsko Ministrstvo za inovacije in tehnologijo že sprožilo postopek javnega naročanja za prenovo železniške proge med Zalaegerszegom in Rédicsem. Prenova bi se menda utegnila pričeti še letošnje leto. Lendava je zaradi logistične odrezanosti železnice v preteklosti veljala za povsem odročno in strateško nepomembno lokacijo, ki je s slovenskim železniškim omrežjem povezana le preko Hrvaške in velja za “slepo črevo.”

“Preusmeritev prometa iz cest na železnico bo morala postati ena od prioritetnih nalog, v kolikor želimo slediti temeljnim načelom okoljske politike in ciljem Evropske komisije, da se do leta 2030 preusmeri 30 odstotkov cestnega blagovnega prometa na razdaljah več kot 300 km na železnico ali vodni promet,” so že letošnjega aprila sporočili iz Občine Lendava.