Zeleni teden v Občini Velika Polana

Občina Velika Polana je tudi letos z Osnovno šolo Miška Kranjca Velika Polana ter z občinskimi društvi in ostalimi posamezniki organizirala že 5. Zeleni teden, ki se je odvijal med 12. in 18. aprilom 2021. “Ker želimo živeti v lepem in čistem okolju, smo se odločili, in smo prilagojeno, zaradi določenih ukrepov, organizirali zbiranje odpadkov v zbirnem centru pri čistilni napravi ter izvedli očiščevalno akcijo,” so sporočili.
Delavnice in aktivnosti v šoli in vrtcu

Otroci vrtca ter učenci osnovne šole so imeli čez cel teden organiziranih vrsto aktivnosti in delavnic: likovni, literarni in multimedijski natečaj, dan zdrave šole, pouk v naravi, tek podnebnih solidarnosti, naravoslovni dan v Tematskem parku pri Copekovem mlinu ter zbiranje papirja. Poskrbeli so tudi za zdravo prehrano in zadostno količino gibanja.

Zbiranje odpadkov

Med torkom in petkom je potekalo zbiranje vseh vrst odpadkov ločeno po dnevih za vaščane posameznega naselja v občini Velika Polana (kosovni odpadki, OEEO, nevarni in posebni odpadki, gume, steklo, papir, plastika, oblačila, kovine, les, …). Udeležba je vsako leto zadovoljiva, zbere se veliko odpadkov, za katere poskrbijo, da gredo v nadaljnjo predelavo, obdelavo ali odlaganje. V štirih dneh se je akcije zbiranja odpadkov udeležilo 182 gospodinjstev iz celotne občine.

Očiščevalna akcija

V soboto, 17 aprila, je v hladnem dopoldnevu potekala očiščevalna akcija, katere se je udeležilo 200 občanov, članov posameznih društev in nekaj posameznikov ter 120 učencev Osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana. Ugotavljamo, da je odpadkov v naravi vse manj, saj smo v letošnjem letu nabrali precej manj odpadkov kot leto prej. Očistili so območje vseh treh vasi v občini Velika Polana, ki se razprostira na 19 km²: Velika Polana, Mala Polana in Brezovica. Prav tako so očistili več kot 4 km dolgo brežino potoka Črnec.

Po poti Palčka Polanskoga

Letos so Zeleni teden sklenili na poseben način. Ker nismo mogli kolesariti s Polanskimi Pücki v živo, so nas na ogled naše prekrasne naravne dediščine odpeljali učenci projekta Turizmu pomaga lastna glava in njihov vodja Palček Polanski, ki so že večkrat bili nagrajeni z zlato medaljo za svoje projektne naloge in predstavitve. Premiera virtualnega ogleda se je odvila v nedeljo, 18. aprila ob 14. uri, na ogled pa je dostopen na youtube kanalu. Zaradi letošnjih ukrepov za zajezitev koronavirusa so pripravili 6 zbirnih mest, kjer so udeleženci začeli in na teh zbirnih mestih tudi sklenili akcijo. Za njih smo pripravili malico in pijačo ter jim razdelili zahvale in se jim zahvalili za svoj doprinos k lepšemu videzu naše, že večkrat s priznanji in nagradami urejene občine Velika Polana.

“Zanamcem želimo predati ohranjeno naravno dediščino, na katero bodo lahko ponosni in bodo lahko zdravo živeli na tem območju še vrsto let.”