Zelena luč za ustanovitev društva, ki bo povezovalo etnografske hiše

Kot smo na našem spletnem portalu že poročali, bo za potrebe etnografskih hiš ustanovljeno društvo, ki bo skrbelo za ureditev in učinkovitejšega delovanja etnoloških hiš. Zelena luč za ustanovitev društva je praktično že zasvetila, sedež društva pa bo v Dobrovniku. To bo imelo tudi tri zaposlene.
Vodstvo krovne organizacije prekmurskih Madžarov se je že dlje časa pogovarjalo o ustanovitvi skupne pravne osebe, društva, za potrebe ureditev in učinkovitejšega delovanja etnoloških hiš. Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) je namreč v minulih letih namenila zajeten kup finančnih sredstev za ureditve etnoloških hiš, ena takih je trenutno v fazi ureditve v Dolini pri Lendavi, tisto v Domanjševcih pa so odprli lani novembra. Ko je poudaril predsednik sveta PMSNS, Ferenc Horváth, so bile v preteklih letih na tem področju pomanjkljivosti, ravno iz vidika finančnih sredstev.

Zelena luč že zasvetila

Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava kot prva in Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, krovna organizacija prekmurskih Madžarov, sta minuli teden že sprejela statut društva, ki bo povezoval etnološke hiše, ki stojijo oz. šele bodo stale na narodnostno mešanem območju. Šlo bo za samostojno, prostovoljno in neprofitno društvo, s sedežem v Dobrovniku, v tamkajšnji etnografski hiši Görgya Dobronokija. Društvo ustanavlja pet občinskih samoupravnih narodnih skupnosti, društvo pa bo imeli tudi tri zaposlene. Zunanji partner društva bo Zavod za kulturo madžarske narodnosti.

Društvo bo poleg urejanja omenjenih hiš, skrbelo tudi za program in “življenje” v teh hišah. Za ustanovitev društva so se pri krovni organizaciji in pri občinskih narodnih skupnostih odločili zato, ker je to pravna oblika, ki je upravičena do največ razpisov. V prvem letu bi želeli urediti financiranje društva. V začetku bi v slednjem bile zaposlene torej tri osebe, katerih naloga bi bila, da v omenjenih hišah skrbijo za program in da skrbijo za prijave na razpise, za pridobitev finančnih sredstev za delovanje le-teh.

Društvo bo v omenjenih etnografskih hišah organiziralo program, samoupravne narodne skupnosti občin pa bodo bdele nad tem, da bodo ti programi tudi dejansko uresničeni. In kako bo s plačami zaposlenih? Plačo enega bo krila Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, drugega madžarska Vlada, plačo tretjega pa skupno vse občinske madžarske samoupravne narodne skupnosti na dvojezičnem območju Prekmurja. Teh je pet. V Prekmurju sicer že stojijo štiri etnološke hiše, tista v Dolini pa je še v nastajanju. Društvo bi sicer moralo svoje delo začeti s 1. januarjem, a se je celotna zadeva, kot kaže, nekoliko zavlekla.