Že nekaj let upada interes mladih za nogometne sodnike in trenerje

Kot je bilo moč slišati na minuli skupščini Medobčinske nogometne zveze Lendava, na našem območju pristojni že nekaj let opažajo upad interesa mladih za nogometne sodnike. V Lendavskem društvu nogometnih sodnikov je sicer registriranih okrog 30 sodnikov. Nič boljše ni s trenerji, saj primanjkuje tudi slednjih.
“V zadnjih nekaj letih se opaža, da v našem okolju upada interes mladih za nogometne sodnike. Na ta problem opozarja tudi sodniška organizacija. To se kaže na več nivojih in sicer na pomanjkanju kadra za sojenje lig MNZ in posledično preobremenitvijo posameznih sodnikov, ki morajo v enem vikendu soditi več tekem. Drugi vsaj tako pomemben je problem, da se zmanjšuje število naših sodnikov na listah državnih lig, kamor se uvrščajo naše ekipe. V sodelovanju z Medobčinskim društvom nogometnih sodnikov Lendava bomo morali poskrbeti, da bo odločitev za nogometnega sodnika mladim privlačnejša,” je bilo moč slišati na skupščini.

Za trenersko delo se vse manj odločajo tudi igralci, ki zaključijo z igranjem nogometa

“Kvaliteta nogometa na lokalnem področju se dolgoročno odraža v kvaliteti trenažnega sistema, trenerskega kadra in posredno dela trenerske organizacije. Tako kot pri mladih sodnikih tudi na področju trenerstva opažamo upad interesa izkušenih in uveljavljenih igralcev, da bi se odločali za trenersko delo, po končani nogometni karieri. Drug problem je ambicioznost le teh in nadaljnje izobraževanje s pridobitvijo višjih licenc. To se že kaže kot pereča problematika pri zagotavljanju trenerskega kadra v naših klubih še posebej tistih, ki se uvrstijo na višji nivo tekmovanja kjer so licenčne zahteve večje,” so še dejali.

Nogometni objekti dobri

Pri MNZ Lendava z veseljem ugotavljajo, da so se nogometne igralne površine na področju MNZ Lendava v zadnjih letih bistveno izboljšale, bo pa potrebno kaj postoriti še na pripadajoči infrastrukturi. Z uvedbo licenciranja klubov na nivoju NZS je bil narejen velik korak in napredek pri posodabljanju in izgradnji infrastrukture (garderobe, igralne površine), vendar je še vedno potrebno izvajati izboljšave in nadgradnjo pogojev tudi klubov, ki nastopajo v MNZ ligah. Velik napredek lahko pri tem predstavljajo objekti in infrastruktura, ki je načrtovana v okviru Nogometne akademije v Lendavi ne le za samo Lendavo pač pa za širše okolje.