Zdravstveni dom Lendava: Novega reševalnega vozila (zaenkrat) ne bo

Zdravstveni dom Lendava je pred časom na portalu javnih naročil objavil javno naročilo za nabavo novega reševalnega vozila, tip C. Gre za reševalno vozilo, ki je namenjeno izvajanju najzahtevnejših intervencij predbolnišnične nujne medicinske pomoči. A zaenkrat novega reševalnega vozila ne bo.
Javni zavod Zdravstveni dom Lendava je 20.5.2022 na portalu javnih naročil objavil javno naročilo za nabavo novega reševalnega vozila, tip C, ki je namenjeno izvajanju najzahtevnejših intervencij predbolnišnične nujne medicinske pomoči. “Obstoječe reševalno vozilo ima trenutno prevoženih že veliko kilometrov, iz česar izhaja, da se gre v nakup novega vozila, ki bo ustrezalo standardom in zahtevam za kakovostno nudenje nujne medicinske pomoči. Obstoječe reševalne vozilo se bo ob nakupu novega vozila uporabljalo za namene rezerve ali za nenujne prevoze pacientov, dokler se da. V kolikor pa se zgodi kaj večjega, pa je to vozilo še vedno primerno za nujne prevoze. Poudarimo naj, da obstoječe vozilo znakov okvar ne kaže, da je ustrezno servisirano, varno, v polnem delovanju in s slednjim torej ni težav. Po določenih letih se oprema obrabi, standardi so novejši, se menjujejo in zatorej je na vsakih toliko let potrebno menjati tudi reševalna vozila,” so sporočili iz Zdravstvenega doma Lendava.

Na objavljeno javno naročilo za nabavo novega reševalnega vozila sta prispeli dve ponudbi, eno iz Ljubljane – Stegne (podjetje Meditra d.o.o.), drugo pa iz Celja (Celeia projekt d.o.o.). Žal nobena izmed ponudb ni bila sprejeta. Ponudba podjetja Meditra d.o.o. je bila zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogoja -2. odstavka 75. člena zakona o javnem naročanju, ki govori o davčnih zadevah in obveznostih in je ponudnik tako bil avtomatično izključen.

Nekoliko več težav se je pojavilo pri podjetju Celeia projekt d.o.o., saj je slednje ponudilo vozilo, ki v več točkah ne ustreza pogojem razpisa, prav tako pa je podjetje za isto vozilo navedlo dve ceni, eno v ponudbi in spet drugo v predračunu. Cene takih vozil se sicer gibljejo med 190.000 in 220.000 evrov. Kot so iz Zdravstvenega doma Lendava še sporočili, bodo javno naročilo ponovili v kratkem. Oba ponudnika imata sicer možnost pritožbe na odločitev naročnika. Na novo reševalno vozilo bo tako potrebno še nekoliko počakati. “Z obstoječim vozilom je še vedno vse v redu,” so zaključili pri Zdravstvenem domu Lendava.