Zdravje v občini 2021: V Lendavi smo nekoliko slabšega zdravja kot lani, razvitost je slabša, imamo tudi večjo bolniško odsotnost

Kot vsako leto je tudi letos Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. V primerjavi z lanskim letom so se mnogi kazalniki zdravja po državi izboljšali, zmanjšuje pa se tudi trend zmanjševanja umrljivosti. Analiza podatkov je pokazala, da se delež bolniške odsotnosti še vedno povečuje, enako kot lani pa je število prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj.
Prikaz Zdravje v občini 2020 je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega stanja želijo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. In kako kaže Lendavi? Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,5 (lani 20,4) koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17 (16,4) dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,9 (lani 4,3) na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1 (2,1).

Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 (5,5) na 1000, v Sloveniji pa 6,5 (6,5). Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 (16) na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19 (19). Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 (lani 1,6) na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu (višji) slovenskemu povprečju. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,3% (55,7%), v Sloveniji pa 65,6 % (64,6%). Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 60,9 % (65,9%), v Sloveniji pa 72,4% (71,7%).

Lansko leto: