Zdravje v občini 2018: V lendavski občini smo na bolniškem 3 dni dlje, in imamo več srčnih kapi a imamo najkakovostnejšo pitno vodo

Prikaz Zdravje v občini 2018 je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. S prikazom zdravstvenega stanja želijo pri nacionalnem inštitutu za javno zdravje spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev.
Nekaj dejstev o zdravju v občini Lendava

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.

Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju, stopnja umrljivosti zaradi samomora pa je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Kazalniki zdravja v občini Lendava

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smiseln; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 1.7.2014.
m: Podatki temeljijo na statističnem modelu