ZD Lendava: “Korona kriza je od nas vseh, tako zdravstvenih delavcev kot tudi občanov, zahtevala veliko prilagoditev in potrpežljivosti.”

Tudi v letu 2021 je zdravstvo delovalo v izrednih razmerah, s krajšim premorom med valoma okužb s SARS-CoV-2. Ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 ni manjkalo, “a poslani so nam bili vedno v zadnjem trenutku, ko je ostalo le malo časa za uvedbo le- teh. Korona kriza je od nas vseh, tako zdravstvenih delavcev kot tudi občanov, zahtevala veliko prilagoditev in potrpežljivosti,” so zapisali pri Zdravstvenem domu Lendava.
V Uradnem listu RS je bila objavljena odredba o začasnih ukrepih pri organizaciji in opravljanju zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije covid-19, ki je med drugim uvedla, da so morali izvajalci na primarni zdravstveni ravni zagotoviti zmogljivosti za obravnavo covidnih bolnikov, vključno z vstopno točko za odvzem brisov za testiranje na novi koronavirus ter cepilnimi mesti za cepljenje proti covidu-19.

“Cepljenje smo približali občanom, kolikor se je le dalo, cepil se ja lahko vsak, ki se je želel. Potekalo je skladno z Nacionalno strategijo cepljenja, v kateri so določene tudi naloge in obveznosti cepilnih centrov, med katerimi je tudi organizacija in izvedba cepljenja na svojem območju. Med 19.12.2021 in 23.12.2021 smo tudi v ZD Lendava pristopili k akciji Dnevi cepljenja, s katero smo želeli spodbuditi ljudi k cepljenju s prvim, drugim ali tretjim odmerkom cepiva, s cepivi, ki so nam bila na razpolago,” so zapisali pri ZD Lendava.

Kot so zapisali, so preizkušali različne organizacijske rešitve, ki bi omogočale čim boljšo dostopnost tudi do običajnih zdravstvenih storitev, obravnavo potencialno okuženih bolnikov in hkrati varnost tamkajšnjih zaposlenih pred okužbo. Številni posamezniki so opozarjali na otežen dostop do osebnega zdravnika. Pri tem so sporočali, da so kljub temu, da so imeli za nenujne zdravstvene storitve urejeno naročanje preko telefona, bile linije največkrat zasedene, povratnega klica pa niso dobili. Predvsem starejši ljudje, ki pogosto ne obvladajo uporabe elektronske pošte ali drugih sodobnih poti za komunikacijo z osebnim zdravnikom, so se zaradi tega znašli v stiski.

“Da bi lahko kadrovsko pokrili vsa novo nastala delovišča, so v skladu z odredbami MZ obstali preventivni programi. Kljub našim kadrovskim stiskam, smo uspeli z negovalnim kadrom priskočiti na pomoč regijski bolnišnici. Zdi se, da se je v letu 2021 vse vrtelo le okrog epidemije. Pa ni tako! V mesecu aprilu 2021 smo na lokaciji Centra za zaščito in reševanje Lendava uredili in opremili prostore za zagon osnovne ambulantne fizioterapije, začetek izvajanja pa je bil 3.5.2021. Razmere v državi in v lokalnem okolju so se hitro spreminjale, zato smo se morali z organizacijo dela smiselno in sprotno prilagajati specifičnim razmeram in pogojem. Kljub dejstvu, da je epidemija naše delovanje postavila na glavo, lahko ob koncu leta vendarle rečemo, da smo prav zaradi epidemije sprejeli izziv, da smo se proaktivno soočili s situacijo in reagirali v najboljši možni meri, četudi nepripravljeni in brez tovrstnih izkušenj in znanj,” so še zapisali pri ZD Lendava.

Kot so sporočili, so zdravstveni delavci v zdravstvenem domu bili (in še vedno so) polno vpeti v aktivnosti za zmanjšanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 in obravnavo okuženih oz. obolelih s tem virusom, saj je velik delež teh bolnikov še vedno ostajal v oskrbi na primarni ravni. V skladu z navodili vlade so v začetku meseca junija organizirali delo v cepilnem centru, ki je skrbel za naročanje in izvedbo cepljenja. Ključno je bilo, so zapisali, da so zaščitili svoje zdravje ter tudi zdravje sodelavcev. Nemoteno so imeli organizirano ekipo NMP, ki je opravila poleg nujnih intervencij tudi večino hišnih obiskov na območju UE Lendava.

“Zaradi takrat aktualnih specifičnih razmer je bilo potrebno prilagajati organizacijo dela v vseh organizacijskih enotah ZD Lendava. V skladu z odredbo o začasnih ukrepih pri organizaciji in opravljanju zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja COVID-19 so morali izvajalci na primarni zdravstveni ravni zagotoviti zmogljivosti za obravnavo covidnih bolnikov, vključno s vstopno točko za odvzem brisov za testiranje na novi koronavirus. Odprli smo dodatno delovišče COVID-19 ambulanto, kjer smo izvajali preglede za paciente, ki so zboleli z znaki akutne okužbe dihal z ali brez vročine, odvzemali brise na SARS-CoV in obravnavali bolnike z že potrjeno okužbo, pri katerih je prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja,” so sporočili.