Zbor krajanov: V Čentibi so največja težava ceste

Minuli sobotni pozni popoldan se je v dvorani vaškega doma v Čentibi odvil redni letni zbor krajanov, katerega se je udeležilo le okrog 40 tam živečih. Ti so kot najbolj pereč problem izpostavili ceste in izglasovali, da krajevna skupnost pokopališko dejavnost preda Občini Lendava.
Minulo soboto se je v dvorani vaškega doma odvil redni letni zbor krajanov, katerega je vodilo okrnjeno vodstvo krajevne skupnosti Čentiba. Trenutni vršilec dolžnosti predsednika krajevne skupnosti, ki je odstopil, Viktor Hranilović, je prisotnim predstavil stanje v krajevni skupnosti v minulem letu in v času sedaj že bivšega predsednika Branka Kolenka. Ta je dejal da je še v času predsedovanja Kolenka prišlo do asfaltiranja dela glavne ulice (dela so sicer bila narejena površno in z napakami, računa pa občina zato ni plačala), menjave električnih drogov (Elektro Maribor), načrt je bila obnova mrliške vežice, ki kot plan še ostaja, preostalo okrnjeno vodstvo pa ima željo obnoviti oziroma revitalizirati objekt nekdanje tamkajšnje osnovne šole, kar pa brez pomoči Občine ali razpisov ne bo šlo.

Hranilović je poudaril, da kot sam opaža, je bilo sodelovanje med društvi v naselju vzorno -od teh sta najbolj dejavna društvo vinogradnikov in nogometni klub, pomembno pa je tudi tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo. Poudaril je prireditve pri katerih so sodelovali, to je “Retašijada” in foografska razstava “Mi Čentibčani,” ta priča o zgodovini naselja, bila je izvedena tudi čistilna akcija v sklopu akcije Očistimo Slovenijo, ob koncu leta pa je bilo organizirano še obdarovanje otrok iz naselja. Seveda je nekaj projektov ostalo nerealiziranih, kar pa bo ostalo tako, dokler krajevna skupnost ne bo znova delovala v svoji popolni sestavi, saj vodstvo slednje sedaj ni sklepčno.

Načrti

Kot je bilo moč slišati, bi v vaškem domu bilo potrebno zamenjati centralno peč, saj je ta že zastarela, poleg tega bi bilo potrebno predelati centralno kurjavo na način, da bi jo lahko neodvisno od prostorov vaškega doma, kljub skupni peči, regulirali gasilci za svoje prostore v neposredni bližini. Takšna predelava je pomembna tudi zaradi dejstva, ker so gasilci nabavili novo vozilo, ki ima še 500 litrsko cisterno z vodo, da slednja ne bi zmrznila in povzročila ogromno škodo. Krajevna skupnost ima trenutno na svojem računu 5.000 evrov, kar pa še zdaleč ni dovolj za celotno investicijo. Na pomoč bo primorana priskočiti Občina. Že sicer pa so načrti, da bi, kar se tiče prireditev, te bile podobne kot lansko leto.

Težave

Največ težav v krajevni skupnosti povzročajo predvsem cestne povezave, ki jih je minulo občinsko vodstvo dolga leta zanemarjalo, mnogi vaščani pa sedaj računajo, da bo prav ta problematika rešena v kratkem času, o čemer pa je prisoten župan Občine Janez Magyar podal odgovore, da dolgotrajnega zanemarjanja v kratkem času ni mogoče rešiti. Težavne ostajajo predvsem ceste na Madžardiáku, Zataku in na Glavni ulici v Čentibi. V slabem stanju je tudi tamkajšnja mrliška vežica, za prenovo katere bi potrebovali okrog 20 tisočakov. Težava je predvsem zamakanje. Tematika je bila oddana na občino kot spisek nujnih del že za leto 2019. Naloga bodočega vodstva krajevne skupnosti bo tudi prenos lastništva nogometnega igrišča nazaj na krajevno skupnost. To je bilo za pet let zaradi evropskega projekta Panon Plesure (Kolesarski center) v lastništvo predano Občini Lendava. Med drugim so izpostavili tudi previsoke račune za odvoz odpadkov iz pokopališča s strani podjetja Eko-Park, na kar so podjetje obvestili, ti pa sedaj preplačane zneske kompenzirajo.

Prisotni krajani so med drugim izglasovali, da se pokopališka dejavnost na pokopališču v Čentibi, v skladu z odlokom in z zakonom o pokopališki dejavnosti, preda Občini Lendava. Za tem so sledile pripombe, pohvale in vprašanja krajanov. Te so se najbolj nanašale na slabe ceste, kanalizacijo in neurejenost parcel lastnikov iz drugih območij države.