Zavod za turizem in razvoj z novo knjižico ugodnosti

Zavod za turizem in razvoj Lendava namerava po novem letu izdati t.i. novo knjižico ugodnosti. Ideja je združiti čim več ponudnikov v omenjeno knjižico, “listki” knjižice pa bi veljali torej kot vrednostni boni. Interesent (turist) bi kupil knjižico po enotni ceni. V Zavodu za turizem in razvoj Lendava so tako že objavili poziv za ponudnike storitev in izdelkov, ki bi bili zanimivi za strukturo individualnih turističnih obiskovalcev.
“V zavodu si prizadevamo povečati obiskanost samega mestnega jedra, zato želimo turističnim obiskovalcem, ki običajno začnejo razgledovanje po Lendavi pri  razglednem stolpu Vinarium, ponuditi še dodatna doživetja. Obiskovalci bi doživeli več, hkrati pa bi njihovo podaljšano bivanje pripomoglo k večji potrošnji pri lokalnih ponudnikih. Razgledni stolp letno obiščejo številni obiskovalci, ki navadno svoj obisk sklenejo na sami lokaciji stolpa; s knjižico ugodnosti bi jim tako ponudili dodatne razloge za obisk mestnega jedra in storitev, s čimer bi preživeli bistveno več časa na naši destinaciji,” so sporočili iz zavoda za turizem in razvoj.

Kaj je knjižica ugodnosti?

Knjižica ugodnosti bo vsebovala izbor ponudnikov, ki se bodo prijavili na razpis in bodo izpolnjevali pogoje in merila iz tega razpisa. V knjižico želijo vključiti vstopnine lendavskih znamenitosti in ponudbo lokalnih ponudnikov. Ponudniki, ki bodo izkazali interes, bodo imeli možnost vključitve svoje promocijske ponudbe. Zavod za turizem in razvoj bo zagotovil promocijo knjižice po svojih promocijskih kanalih, knjižica pa bo na voljo za goste Hotela Vinarium in na drugih dostopnih turističnih točkah in promocijskih dogodkih.

“Prispele prijave bo pregledala in ocenila komisija ZTR ter izbrala najustreznejše ponudbe, vse ponudnike pa o izidu obvestila po elektronski pošti. Poziv je odprt to nadaljnjega,” so še zapisali. Na javni poziv se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane in imajo veljavna dovoljenja za opravljanje svoje dejavnosti.