Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava v bistveno boljši finančni kondiciji

Člani sveta Zavoda za kulturo madžarske narodnosti (ZKMN) Lendava so minuli ponedeljek opravili svojo osmo izredno sejo. Omenjeni zavod je minulo leto končal v bistveno boljši finančni kondiciji kot leta 2016, ko je ta bil v alarmantnem stanju.
Člani sveta ZKMN so minuli ponedeljek v prostorih centra Bánffy na Glavni ulici opravili osmo izredno sejo. Največ svojega časa so člani sveta na omenjeni seji namenili sprejetju finančnega in vsebinskega poročila za preteklo leto. Člani sveta so obe poročili soglasno sprejeli in bili vidno zadovoljni s trenutnim finančnim stanjem zavoda.

ZKMN je namreč minulo leto končal v bistveno boljši finančni situaciji kot konec leta 2016, ko je situacija bila praktično alarmantna. Vodstvu je tako v minulem letu uspelo urediti težave, ki so bile finančne narave. Kot je na omenjeni seji bilo moč slišati, so finančne težave uspeli sanirati deloma s sredstvi iz bolniškega staleža direktorice zavoda, v manjši meri pa s prilivi iz sosednje Madžarske.

ZKMN je v minulem letu nekoliko zmanjšal svoje obveznosti do zunanjih sodelavcev in dobaviteljev za okrog 60 tisočakov. V času, dokler je direktorica zavoda na bolniškem, ta v tem času svoje delo opravlja zgolj štiri ure, bo njena pooblaščenka prejemala za 20-odstotkov višjo plačo, so še sklenili prisotni.

Med drugim so na seji obravnavali tudi problematiko gostinskega obrata in knjigarne, ki delujeta v centru Bánffy. Oba sklopa namreč že več let delujeta z izgubo, ki pa se z leti le sešteva. Skupno je izgube do sedaj že krepko čez 20 tisoč evrov. Kot kaže, bo potrebno izdelati sanacijsko strategijo, ki pa naj bi bila na nek način že dorečena.