Zavod RS za zaposlovanje: Delovni preizkus 2016

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh objavil javno povabilo imenovano Delovni preizkus 2016, ki je delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne v starosti 30 let in več, prijavljene pri Zavodu vsaj 6 mesecev.

Na javnem povabilu je za leto 2016 na voljo skupaj 1 milijon EUR iz proračuna Republike Slovenije. Predvidena je vključitev 1.115 brezposelnih, starih 30 let in več, ki so vsaj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi.

Delovni preizkus delodajalcem omogoča, da brezposelne iz ciljne skupine povabila preizkusijo in spoznajo na konkretnem delovnem mestu, še preden se odločijo glede njihove zaposlitve. Zavod za zaposlovanje z namenjenimi sredstvi povrne upravičene stroške delovnega preizkusa, udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost in za prevoz.

“Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 20 ur) preizkuša praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih udeležencev,” razlagajo pri zavodu za zaposlovanje RS.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Delodajalci lahko ponudbo oddajo vsak dan, od objave na spletni strani do porabe sredstev, najdlje do 9. 9. 2016 do 12. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. VEČ >>