Zaustavljen postopek ustanovitve podjetja Lendava 2025 d.o.o.

Občinski svet je na svoji 11. seji dne 19.2.2020 zaradi potreb priprave in izvedbe projekta Evropska prestolnica kulture 2025 pričel s postopkom ustanovitve podjetja, neprofitne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o), ki bi bila namenjena izključno izvedbi projekta (Lendava 2025, d.o.o.), s katerim je občina želela vzpostaviti pregledno, jasno in transparentno strukturo upravljanja in izvajanja projekta. Ker Občina s projektom ni uspela, je postopek ustanovitve ustavljen.
27.2.2020 je na Ministrstvu za kulturo potekala predstavitev občin – kandidatk za Evropsko prestolnico kulture 2025. Žal se Občina Lendava ni uvrstila v drugi krog izbora za naziv Evropske prestolnice kulture. “Občina je zaradi tega bila žalostna, a hkrati vesela, da je šla skoz ta proces in opravila veliko dela. Sam proces je dal občini veliko novega zagona in novih vzpodbud, da se je še tesneje povezala, tako z domačimi kot tudi s partnerji čez mejo, kajti Občina Lendava je bila edina kandidatka za EPK doslej, ki bi program izvajala v štirih državah in petih evropskih regijah,” je bilo moč slišati na minulem zasedanju občinskega sveta.

Kljub temu, da bo Občina Lendava nekatere aktivnosti iz projekta nadaljevala, pa ni več potrebe za ustanovitev posebnega podjetja, ki bi transparentno povezovalo vse aktivnosti in dejanja iz naslova projekta EPK 2025. Za potrebe ustanovitve podjetja so bila zagotovljena ustanovitvena sredstva v višini 7.500 EUR, kar je predstavljalo ustanovitveni kapital podjetja. “Po odobriti projekta bi bila predstavljena celovita finančna konstrukcija, iz katere bi bilo razvidno financiranje izvedbe projekta. Vse to sedaj ni več potrebno in bodo proračunska sredstva iz tega namenjena za drugi namen,” so še pojasnili na občinskem svetu.

“Že ob sprejemu sklepa o pričetku ustanovitve podjetja Lendava 2025 d.o.o. je bilo znano, da v kolikor se Občina Lendava ne bo uvrstila v drugi krog izbora, se bo postopek za ustanovitev podjetja Lendava 2025, d.o.o. ustavil, v nasprotnem primeru pa bi občinska uprava pristopila k pripravi dokumentacije za ustanovitev podjetja ter jo predložila v obravnavno na občinski svet,” so še sporočili iz lendavske Občine.