Zaskrbljujoče: Prebivalci občine Lendava smo slabšega zdravja kot lansko leto, a je občina rahlo napredovala v razvitosti

Prikaz Zdravje v občini 2019 je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. S prikazom zdravstvenega stanja, rezultati so bili izdani predvčerajšnjim, želijo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev.
Nekaj dejstev o zdravju v občini Lendava

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto (lani 17,8 dni), v Sloveniji pa 15,3 dni (lani 14,4 dni). Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji (lani blizu slovenskemu povprečju) od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako (lani nižji od slovenskega povprečja). Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,9 na 1000 prebivalcev (lani 1,2 na 1000 prebivalcev) starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1 (lani isto).

Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000 (lani 7,4 na 1000), v Sloveniji pa 6,4 (lani 6,2). Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 (lani 14) na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20 (lani isto).

Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 (lani 1,7) na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako (lani v Sloveniji 1,6). Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja, odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke pa je bila 51,9 % (lani 67,8 %), v Sloveniji pa 62,7 % (lani 64,3 %). Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,6 % (lani 70,9 %), v Sloveniji pa 71,8 % (lani isto).

Kazalniki zdravja v občini Lendava

Kazalniki zdravja v občini Lendava 2018