Zaradi zmanjševanja potencialne nevarnosti bodo obrezovali najstarejša drevesa

V tem tednu se bodo v mestnem parku v Murski Soboti obrezovala najstarejša drevesa v parku zaradi zmanjševanja potencialne nevarnosti. V prvi fazi se bodo obrezovale platana in sofora pri gradu, lipa pri ribniku in gaber, ker je sedaj primeren čas za obrez teh dreves. V 2. fazi v neolistanem stanju pa se bo opravilo še obrezovanje hrasta.
Ti ukrepi se izvajajo na podlagi pregleda stanja dreves na območju mestnega soboškega parka. In sicer je bil opravljen strokovni arboristični pregled stanja izbranih obstoječih dreves v parku. Kot je bilo ocenjeno, so to najstarejša drevesa v parku, ki bi se ohranjala kot odraslo staro drevo in izjemno staro drevo/veteran ((drevesna naravna vrednota). Za platano, soforo in hrast bi se na Zavod RS za varstvo narave lahko podal predlog za novo drevesno naravno vrednoto. Vsa ta drevesa dosegajo obseg debla, ki ga Zavod RS za varstvo narave določa, da se drevo lahko predlaga za samostojno naravno vrednoto.

Ocenilo se je splošno zdravstveno stanje drevesa z uporabo vizualne metode VTA s tal in ob uporabi gumijastega kladiva, zabeležili so se splošni zaznamki glede razmer na obravnavani lokaciji, uporabil se je poglobljeni pregled stanja drevesa, s tal, z uporabo specialne naprave rezistograf (z napravo se v deblo, območje koreninskega sistema naredi drobni izvrtek, do dolžine 50 cm, svedrček debeline 1,8 mm. Z rezistografom se lahko preveri in določi količina zdravega lesa in morebiten razkroj lesnih vlaken v notranjosti debla ali druge rastne nepravilnosti.). Na terenu je bil izmerjen obseg debla na prsni višini, opravljena je bila ocenitev starostnega stadija drevesa (mlado, odraščajoče, odraslo, odraslo staro, izjemno staro drevo veteran in ocenjen je bil višinski razred drevesa (po 5 m lestvici), narejeni so še bili zaznamki o stanju korenin, debla, krošnje …

Na podlagi tega se je izdelalo strokovno mnenje in podan je bil zaključek s priporočili in smernicami za nadaljnje vzdrževalne ukrepe.

Obrezovanje dreves bo potekalo pod nadzorom strokovnjakinje arboristke Tanje Grmovšek, ki je tudi opravila pregled stanja dreves, podala smernice in ukrepe glede na stanje dreves in ki bo po opravljenem delu pripravila poročilo.

Z vsemi deli je tudi seznanjen ZVKDS, ki izda soglasje za ta dela.