Zaradi večne problematike ekoloških otokov, zabojnike odstranili tudi v Genterovcih

Zaradi vse večje problematike ekoloških otokov v minulih letih, predvsem odlaganja odpadkov, ki tja ne sodijo in neodgovornega odlaganja odpadkov prebivalcev drugih občin, ki se vračajo iz vinogradov, lendavsko komunalno podjetje Eko-Park odstranjuje ekološke otoke v naseljih kjer so ti še postavljeni. Včeraj so ga odstranili tudi v Genterovcih.
Po tem, ko so ekološki otoki, torej mesta za ločeno zbiranje odpadkov pred desetimi leti bila dobrodošla vpeljava v prvo ločeno zbiranje odpadkov, pa so ta v zadnjih nekaj letih postala breme in prava mala smetišča raznih odpadkov, tudi takih, ki tja ne spadajo. V Trimlinih je ekološki otok denimo leta 2018 zajel ogenj, ki je zabojnike povsem uničil, v večini primerov pa so slednji bore malo služili svojemu namenu, saj recimo prebivalci drugih občin, ki se vračajo iz vinogradov, tam pustijo odpadke, kar pa je seveda prepovedano.

“Zaradi ponavljajočega stanja, kar se tiče nepravilno odloženih odpadkov okoli ekološkega otoka in odlaganja odpadkov, ki ne sodijo v zabojnike, je komunalno podjetje Eko-Park odstranilo zabojnike v naši vasi. Zabojnik za steklo od danes naprej najdete pri vaškem domu, vse pa ob tem pozivamo k pravilnemu ločevanju odpadkov in skrbi za čisto okolico,” so včeraj sporočili iz vodstva krajevne skupnosti Genetrovci. Glede na dejstvo, da se zbiranje vseh oziroma večine (brez stekla) komunalnih odpadkov že izvaja na izvoru, je Eko-Park predlagal popolno ukinitev zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov) na območjih krajevnih skupnosti in mestne skupnosti.

Krajevne in mestna skupnost lahko odločijo o popolni ukinitvi ekoloških otokov, a bo zabojnik za steklo moral ostati. Po navadi slednjega preselijo k vaškemu domu krajevne skupnosti. Prva v vrsti, ki je zahtevala odstranitev je že leta 2018 bila krajevna skupnost Mostje-Banuta, za tem krajevna skupnost Trimlini in tudi Gaberje. Veliko težav so s prepolnim in neurejenim ekološkim otokom že pred časom imeli v Petišovcih, z enako težavo so se borili tudi prebivalci Tomšičeve ulice v Lendavi.