Zamenjanih bo 203 svetil javne razsvetljave

Župan Janez Magyar je konec minulega tedna podpisal pogodbo z najugodnejšima ponudnikoma o dobavi in montaži 203 svetil javne razsvetljave na sodobno LED tehnologijo. “S tem bomo privarčevali pri električni energiji in tako prispevali k zmanjševanju stroškov ter zniževanju okoljskih obremenitev,” so sporočili iz Občine Lendava.
Javna razsvetljava na območju občine Lendava je še do pred kratkim bila stara do 30 let. Na celotnem območju občine je nameščenih okrog 2.000 svetilk javne razsvetljave, ki so še pred prenovo porabljale 200kW električne energije, dolžina tras javne razsvetljave pa znaša 101km. Javna razsvetljava je izvedena z različnimi svetlobnimi viri, pri čemer pa je večina javne razsvetljave po občini bilo neustrezne, v minulih nekaj letih pa je Občina, tudi zaradi inšpekcijske odločbe zaradi svetlobnega onesnaževanja, pričela z menjavo svetilk.

Občina Lendava je lansko leto zamenjala skupno 300 svetil, konec tedna pa je župan Občine Lendava Janez Magyar podpisal pogodbo za zamenjavo še 203 svetil. Tokrat se je javno naročilo delilo na dva sklopa, sklop A in sklop B. Sklop A obsega zamenjavo svetil cestne razsvetljave, sklop B pa zamenjavo svetil na vseh pokopališčih na območju Občine. Seveda večinski del pade na sklop A. Svetila v sklopu A bo zamenjalo podjetje ENERGOINVEST Gornja Radgona, svetila v sklopu B pa Omega software d.o.o., Zagreb.

Neustrezna svetila je torej potrebno zamenjati z ustreznimi, t.j. takšnimi, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0%, kar Občini Lendava nalaga tudi delna odločba pristojnega inšpektorata v inšpekcijski zadevi svetlobnega onesnaževanja.