Zakon o finančni razbremenitvi občin: Občini Lendava za romska vprašanja in problematiko v štirih letih 230 tisočakov

7.12.2020 je bil na takratni izredni seji Državnega zbora z 81 glasovi ZA (brez glasu proti) potrjen predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki predvideva tudi dodatno financiranje Občin v kateri živijo prebivalci romske skupnosti. V Pomurju so to občine Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Kuzma, Šalovci, Lendava, Murska Sobota, Puconci, Rogaševci, Tišina in Turnišče. Občina Lendava bo na ta račun v štirih letih prejela okrog 230 tisočakov.
Občina Lendava bo na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin na račun romske skupnosti prejela okrog 230 tisočakov. Izplačilo sredstev bo v štirih letih (vsako leto za nekaj več kot 55 tisočakov) prejela na podlagi dodatnega financiranje Občin v kateri živijo prebivalci romske skupnosti. Jasno je, da ta denar ne bo romal neposredno na račune Romov, kot so si to mnogi razlagali, temveč ga bo potrebno porabiti namensko, za reševanje romske problematike in vprašanj, denar pa bo vsekakor najbolj potreben predvsem za legalizacije in komunalne ureditve romskih naselij. Glede na znesek to pomeni, da govorimo o 3,5 odstotnem znesku glede na primerno letno porabo Občine Lendava.

Že več desetletij trajajoč problem romskega naselja v Dolgi vasi je njegova nelegalnost. Velika večina objektov je postavljenih na zemljiščih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, veliko naporov v reševanje te kompleksne situacije pa dnevno polaga romska svetnica v občinskem svetu Občine Lendava, Nataša Horvat, ki se velikokrat srečuje predvsem s težavami pri razumevanju zakonodaje. “Romi velikokrat mislijo, da je ta denar namenjen neposredno njim, da bo šel v njihove roke in le s težavo razlagam, da je takšno razdeljevanje namenjeno ureditvi naselja, komunale, …” Kaj ta problematika v Občini Lendava zajema bo se sicer potrebno dogovoriti, a še pred tem opraviti skrbni pregled naselja, nam je Horvatova dejala že pred časom.

Občina Lendava bo prispevala deset tisočakov

Občina Lendava bo za romsko problematiko in vprašanja iz svojega proračuna namenila petnajst tisočakov za leto 2021 (sprva je višina sredstev znašala deset tisočakov), za leto 2022 pa dvajset tisočakov. Z amandmajem na minuli sredini 16. redni seji občinskega sveta Občine Lendava o povišanju sredstev na 60 tisočakov, Horvatova ni uspela zaradi birokratske ovire. Sama je sicer dejala, da je mnenja, da njen amandma ni bil dobrodošel in, da je to bil vzrok, da je “padel.” Slednji ni bil dan na glasovanje, čeprav bi se, po mnenju Horvatove, situacija dala rešiti v prid amandmanju. “Izpostavila bi, da je vnovič prišlo do težave pri komunikaciji,” je še dejala.