Zakon o finančni razbremenitvi občin: Dodaten denar tudi enajstim pomurskim občinam z romsko skupnostjo

Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod in Forum romskih svetnikov Slovenije pozdravljata odločitev, da je bil na minuli izredni seji državnega zbora z 81 glasovi za potrjen predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki predvideva tudi dodatno financiranje občin v kateri živijo prebivalci romske skupnosti. V Pomurju so to občine Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Kuzma, Lendava, Murska Sobota, Puconci, Rogaševci, Tišina in Turnišče.
Na minuli izredni seji Državnega zbora je bil z 81 glasovi ZA (brez glasu proti) potrjen predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin. Zakon posega v dvanajst področnih zakonov, občinam pa na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov evrov prihrankov. “Namen tega zakona je zmanjšanje stroškov občin in njihovih administrativnih bremen. Izhodišče za pripravo konkretnih rešitev so bili predlogi reprezentativnih združenj občin, ki so predlagala v pregled kar 61 predpisov. Polovico teh je zajetih v predlogu zakona, ki je bil danes potrjen. Ostali so v procesu dogovorov ali še čakajo na dialog med vlado in občinami. Gre torej za velik dosežek te vlade in ekipe na Ministrstvi za javno upravo, ki bo občinam omogočilo usmerjanje sredstev v nove investicije,” je ob sprejemu poudaril minister Koritnik.

Občinam z romsko skupnostjo (v štirih letih) še dodatnih 6,05 milijonov evrov

“Toplo pozdravljamo namero države in implementacijo omenjenega člena, ki bo občinam omogočil hitrejše in lažje reševanje romske problematike in pospeševanje razvoja romske skupnosti na sploh. V obeh organizacijah bomo budno spremljali napredek občin pri razvoju romske skupnost iz naslova novega vira financiranja, po potrebi bomo aktivno sodelovali pri pripravi projektnih predlogov, hkrati pa tudi konstruktivno opozarjali v kolikor občine, kljub dodatnemu financiranju, ne bodo pokazale dovolj aktivnosti, ki bi neposredno naslavljala romske vprašanja v posamezni občini,” so sporočili iz Zveze preporod.

Nataša Horvat, romska svetnica v občinskem svetu Občine Lendava poudarja, da bo denar potrebno nameniti prvenstveno za legalizacijo in komunalno ureditev naselja

“Vsekakor gre za pozitivno informacijo tudi za romsko skupnost v Lendavi. Župana Občine Lendava sem s tem že seznanila. Omenjeno dodatno financiranje mi je znano, saj sem sama članica Komisije za integracijo romske skupnosti pri Skupnosti občin Slovenije. V državi bo ta sredstva prejelo okrog 25 občin, od tega samo v Pomurju 11. Denar bo namenjen za reševanje romske problematike, kaj pa ta problematika zajema, se bo potrebno dogovoriti na Občini,” je dejala Horvatova.

Dotaknili smo se tudi romskega naselja v Lendavi, natančneje v Dolgi vasi, kjer Horvatova izpostavi predvsem potrebo po legalizaciji in komunalni ureditvi naselja. “Legalizacija romskega naselja je vsekakor prvi korak. Nadgraditi bo potrebno komunalno infrastrukturo, za preostalo pa bi se še dodatno dogovorili oz. pogovorili.” Sogovornica poudarja da bi bilo pametno, da bi se vsi župani sestali in dogovorili z tamkajšnjim romskim svetnikom, “saj se bojim, da bo v določenih občinah morda prišlo do tega, da denar ne bo porabljen namensko.”

“Gre za velik plus pri urejanju romskih naselij, višina dodatnega sofinanciranja pa bo seveda odvisna od letne primerne porabe občin. Vendar pa sama že dlje časa opozarjam, da ni dobro, da Občine venomer čakajo na državni denar. Ta bi moral biti namenjen tudi iz proračunov. V proračunu Občine Lendava za leto 2021 je bilo na žalost namenjenih zgolj 10.000 evrov. Iskreno, na tej postavki raje vidim številko 0, kot tako žalostno malo. Zato sem se odločila, da roke za proračun nisem dvignila. Z županom bo seveda potrebno najprej opraviti ogled naselja, za tem se bomo morali pogovoriti,” zaključuje Horvatova.

Nataša Horvat