Zakon o DDV od danes ukinja obvezno tiskanje in izročanje papirnatega računa

Poslanci so 27.12.2021 sprejeli novelo Zakona o davku na dodano vrednost, s katero se v slovenski pravni red implementirajo štiri evropske direktive. Med drugim nam kupcem od današnjega dne naprej, razen ob naši izrecni želji, zavezanci ne bodo dolžni izdati računa v papirnati obliki.
Ob koncu lanskega leta so poslanci sprejeli novelo zakona o davku na dodano vrednost (DDV), s katero v slovenski pravni red uvajajo štiri evropske direktive. Prenovljeni zakon med drugim uvaja nova pravila o izdajanju računov – po novem kupcu ne bo treba več obvezno izstaviti računa v papirnati obliki, razen v primeru, da ga bo ta zahteval. Od sobote, 22. januarja, se tako ukinjata obvezno tiskanje in izročanje papirnatih računov. Pri nakupu v trgovinah, na bencinskih servisih ali ob obisku ostalih storitvenih dejavnosti bo zadostoval digitalni račun. Tudi pri tem računu bo potrošnik vedel, da je bil ta izdan, kaj vse je kupil in za kakšno ceno, zagotavljajo pristojni.

Davčni zavezanec, ki mora za dobave blaga ali storitev, opravljene končnemu potrošniku na ozemlju Slovenije, izdati račun, mora račun v papirni obliki tudi izročiti kupcu, če kupec to zahteva. Če kupec potrebuje račun za druge namene, ne za namene DDV, bo tak račun najverjetneje zahteval (npr. če bo želel uveljavljati pravice, ki izhajajo iz druge zakonodaje, npr. zakonodaje, ki ureja varstvo potrošnikov ali varstvo pacientovih pravic) na podlagi druge zakonodaje. Kupec te svoje zahteve po izročitvi računa v papirni obliki ne rabi dodatno pojasnjevati davčnemu zavezancu. Ne glede na to poenostavitev pa mora izdajatelj računa še vedno zagotavljati pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost računa, ne glede na to, ali ga izda v papirni ali v elektronski obliki, in sicer od trenutka izdaje do konca obdobja hrambe računa. V primeru gotovinskega poslovanja po Zakona o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR pa mora tak račun tudi davčno potrditi.