Zaključil se je jubilejni, 60. kmetijsko živilski sejem AGRA

Zadnji dan na sejmu AGRA je bil namenjen pridelovalcem zelenjave, semenarjem in sejemskim vrtom ter traktorjem Steyr. Ministrica Irena Šinko je ob zaključku dejal, da je sejem AGRA na svoj 60. jubilej dokazal, da je to dogodek, ki je še vedno vodilni v Sloveniji s področja kmetijstva, živilske industrije oz. celotnega prehranskega sektorja in gozdarstva.
Jubilejna 60. izvedba kmetijsko-živilskega sejma AGRA se je z včerajšnjim dnem zaključila. Ministrica Irena Šinko je ob zaključku sejma dejala, da je z izvedenimi sestanki in obiski na okroglih mizah, ki so potekale na razstavnem prostoru ministrstva zadovoljna. Dodala je tudi, da je sejem z izvedbo številnih sestankov z deležniki dosegel svoj namen: “V minulih dneh se je zvrstilo res veliko število dogodkov, strokovnih in promocijskih, družabnih in slovesnih, majhnih in velikih, pomembnih in malo manj pomembnih sestankov in druženj. Za mene kot pristojno ministrico je bilo izjemno pomembno, koristno in bogato. Pred nami so tudi odločilni meseci, ko bo Slovenija zaključila najbolj pomemben dokument, Strateški načrt Skupne kmetijske politike. Na sejmu AGRA so bile pridobljene zelo pomembne in koristne pripombe in usmeritve, ki bodo ključne pri končnem dokumentu in bo krojil kmetijsko prehranski sektor v prihodnje.”

Generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo mag. Robert Režonja in direktor Inšpekcije za gozdarstvo Andrej Drašler sta včeraj sodelovala na posvetu o prostem dostopu v gozdove, vožnji v naravnem okolju ter njihovem vplivu na gozdni ekosistem. V pogovoru sta poudarila, da je vožnja z motornimi vozili v gozdih dovoljena samo po gozdnih cestah. Izven gozdnih cest pa je vožnja s kolesi dovoljena le po označenih poteh ter ob soglasju lastnika gozda. Mag. Režonja je izpostavil, da je pri razvoju tovrstnega turizma potrebno v največji možni meri vključevati lastnike gozdov ter strokovne službe Zavoda za gozdove Slovenije ter Zavoda za varstvo narave. Direktor inšpekcije za gozdarstvo je dodal, da gozdarska inšpekcija izvaja redne in izredne nadzore skupaj s policijo, vendar lastnikov motornih neregistriranih vozil večkrat ne morejo izslediti.

Zadnja okrogla miza na razstavnem prostoru MKGP je bila namenjena pogovoru o varni hrani. Matjaž Guček, generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, dr. Peter Raspor z Univerze v Ljubljani, predstavnica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Jana Ramuš in dr. Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje so iskali odgovore na vprašanje, kako v luči številnih kriz zagotoviti varno hrano in poskrbeti za javno zdravje. Po besedah direktorja Gučka so za varnost hrane v prvi vrsti odgovorni tisti, ki se ukvarjajo z njeno pridelavo, predelavo in distribucijo, vendar pa za preprečevanje tveganj največ lahko stori vsak od nas s pravilnim ravnanjem s hrano in živili doma. Sogovorniki so se strinjali, da je treba zato še povečati ozaveščanje potrošnikov, pa tudi drugih členov verige. Izpostavili so tudi pomen lokalne hrane in kratkih dobavnih verig, saj predstavljajo manjše tveganje.