Zaključen postopek v zvezi s prodajo dobrovniške bioplinarne s strani DUTB, zadevo KPK predal ministrstvu za finance

Kot smo že poročali sredi minulega novembra, bo morebitne nepravilnosti pri nakupih bioplinarn v Bučečovcih in Dobrovniku, ki jih je kupila madžarska skupina Pannonia Bio, preveril KPK. Ti so včeraj sporočili, da so postopek v zvezi s prodajo dobrovniške bioplinarne s strani DUTB zaključili.
Bioplinarno v Dobrovniku, ki dolgo ni obratovala, so Madžari kupili pred štirimi meseci in po pisanju portala Necenzurirano zanjo plačali dva milijona evrov, kar je trikrat manj, kot je Družba za upravljaje terjatev bank (DUTB) plačala zanjo iz stečaja prejšnjega lastnika. Pri poslu se, kot piše portal Necenzurirarno, pojavlja sum konflikta interesov in korupcije, saj je bil v času nakupa Franci Matoz že predsednik upravnega odbora DUTB-ja.

“Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je junija letos  sprejela odločitev o prodaji terjatev in deleža hčerinske družbe DUP1, d.o.o., ki je lastnica bioplinarne v Dobrovniku. Prodaja je bila uspešno zaključena konec poletja, DUTB pa je ustvarila znaten dobiček, saj je bila prodajna vrednost precej višja od ocenjene, ki je bila v skladu z internimi pravili oblikovana na podlagi strokovnih cenitev. Zaradi nekaterih namigovanj, da je DUTB prodala dobrovniški obrat po kar trikrat nižji vrednosti, kot je zanj odštela, pojasnjujemo, da je bila poslovna celota bioplinarne Dobrovnik kupljena s pobotom terjatev v lasti DUTB, edina preostala vrednost teh terjatev pa je bila prav bioplinarna,” so sporočili takrat iz DUTB.

Zaključen postopek v zvezi s prodajo bioplinarne s strani DUTB

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek predhodnega preizkusa prijave v zvezi s prodajo bioplinarne v Dobrovniku s strani DUTB. Ker ni ugotovila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, prijave ni sprejela v nadaljnjo obravnavo. Zadevo je odstopila Ministrstvu za finance, ki izvaja nadzor nad poslovanjem DUTB.

V okviru predhodnega preizkusa je Komisija od DUTB pridobila pojasnila in dokumentacijo, na podlagi česar je ugotovila, da je bil celoten postopek prodaje obravnavan na šestih kreditno naložbenih odborih DUTB med oktobrom 2020 in junijem 2021. Bioplinarna je bila v postopku ovrednotena, vse odločitve glede postopka prodaje pa so bile sprejete soglasno. Komisija ni potrdila sumov kršitev nasprotja interesov, saj je bilo ugotovljeno, da trenutni glavni neizvršni direktor DUTB v predmetnih postopkih ni sodeloval. Ker sumi kršitev iz pristojnost Komisije niso bili potrjeni, prijave ni sprejela v nadaljnjo obravnavo.

Komisija izpostavlja, da se v okviru svojih pristojnosti ne more opredeljevati do samih poslovnih odločitev DUTB. Iz tega razloga je zadevo odstopila Ministrstvu za finance, ki je v skladu z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank pristojno za nadzor nad DUTB.