“Zahtevamo, da se reko Muro trajno zaščiti in zaključi več kot 30 let bitke zanjo”

Minuli torek se je v Veliki Polani odvijal edinstven dogodek za Pomurce, na katerem sta minister Jure Leben in Miguel Clüsener-Godt iz UNESCO-vega Programa Človek in biosfera (MAB) podelila certifikate županjam in županom 16 občin novo ustanovljenega Biosfernega območja Mura. Na dogodku je minister Jure Leben povedal, da hidroelektrarn (HE) na reki Muri za čas njegovega mandata ne bo in dodal, da je “v medresorsko usklajevanje podal predlog, da se zaustavi državni prostorski načrt za gradnjo hidroelektrarne na reki Muri.”
“Veseli smo, da je minister sprejel odločitev in podal predlog za zaustavitev postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za državni prostorski načrt (DPN) za HE Hrastje – Mota v medresorsko usklajevanje. Vendar pa nas je presenetil in tudi razžalostil tisti del izjave, v katerem pravi, da se HE na Muri ne bo gradilo v času trajanja mandata vaše Vlade. Naša dolgoletna prizadevanja za ohranitev prosto tekoče reke niso vezana na politične mandate, saj gre za temeljne vire, ki so življenjskega pomena za ljudi, rastlinski in živalski svet ter strateškega pomena za Slovenijo in Pomurje. Zato se obračamo na vas in vas pozivamo, da uresničite zavezo iz koalicijskega sporazuma: Zaščitili bomo reko Muro, pri čemer hidroelektrarn na tej reki ne bomo gradili. Zahtevamo, da se reko Muro trajno zaščiti in zaključi več kot 30 let bitke za to reko,” je zapisala Andreja Slameršek koordinatorica kampanje Rešimo Muro!

Predsednika vlade in vse ministre pozivajo, da se spomnijo na zavezo v koalicijskem sporazumu. Da bo reka Mura res zaščitena, so zapisali naslednje korake in aktivnosti:

1. da se izpolni zavezo iz koalicijskega sporazuma: “Zaščitili bomo reko Muro, pri čemer hidroelektrarn na tej reki ne bomo gradili.” Reko Muro se zaščiti trajno v mandatu te vlade in ne samo preloži problem v mandat drugega ministra oz. Vlade.
2. Da se zaveza iz koalicijskega sporazuma zapiše v Energetski koncept Slovenije (EKS), ki omogoča maksimalno izrabo rek v energetske namene. V EKS naj se Muro opredeli kot izključitveno območje, območje, v katerem HE ne bo možno graditi.
3. Da se energetsko izrabo reke Mure izbriše iz Akcijskega načrta za obnovljive vire energije (ANOVE).
4. Da se razveljavi Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja, ki predvideva gradnjo 8 HE na Muri.
5. Da se z negativno odločbo trajno zaustavi postopek CPVO za DPN za HE Hrastje – Mota.
6. Da investitorju preprečite začetek postopka za DPN za HE Ceršak, ki ga je investitor napovedal v začetku leta 2019.
7. Da se Muro zaščiti z aktom, v katerem bo zapisano, da gradnja HE na Muri ni možna. Namreč Regionalni razvojni program Pomurja za obdobje 2014-2020 predvideva razglasitev krajinskega parka Mura, ki bi prinesel tudi zakonsko zaščito Mure in s tem bi reko Muro trajno zaščitili. Trenutno Mura ni zaščitena, ampak samo varovana z območjem Natura 2000.

“Enkrat ste nas že zelo razveselili z zapisom zaveze za Muro v koalicijski sporazum. S trajno zaščito reke Mure pa boste naredili zgodovinski korak, saj boste prekinili več kot 30 let agonije in bitke za reko Muro, s katero se vsakodnevno soočamo ljudje ob Muri,” je še zapisala Andreja Slameršek.

Sonja Bezjak, vodja Muzeja norosti Trate, ki aktivno sodeluje pri aktivnostih za zaščito reke Mure in njeno revitalizacijo, razloži: “Strokovnjaki so že v 80 letih povedali, da hidroelektrarne na nižinski Muri niso sprejemljive. Enako ugotavljajo danes. Gradnja hidroelektrarn na Muri je energetsko nerentabilna, čemur pritrjujejo tudi energetiki v strateških dokumentih. V Energetski koncept Slovenije so tudi zapisali, da bi se novo načrtovane hidroelektrarne gradilo na neoptimalnih območjih, zato bodo tudi posegi v okolje večji in dražji.”