Začetek novega šolskega leta po modelu B in izpolnjevanje pogoja PCT za vse v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu

“Novo šolsko leto bomo začeli tako, kot smo ga končali. Po modelu B, ki omogoča izvedbo celotnega programa v šolah in vrtcih,” so sporočili iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. B model omogoča izvajanje obveznega in izbirnega dela, v OŠ bodo začeli tudi z izvajanjem izbirnih in neobveznih predmetov in dejavnostmi, ki so jih šole izvajale pred korona krizo.
Kot v minulem šolskem letu, so tudi za novo šolsko leto za izvajanje in organizacijo pouka načrtovani štirje modeli, ki jih bodo uporabili glede na epidemiološko situacijo. Nekoliko so jih posodobili, v skladu z izkušnjami iz minulega šolskega leta, in jih zapisali v publikacijo, ki so jo podrobno predstavili na včerajšnji tradicionalni konferenci ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki poteka v organizaciji Zavod RS za šolstvo od ponedeljka do srede na Brdu pri Kranju.

Prihodnji teden v skladu z odlokom, ki ga je vlada sprejela minuli petek za vzgojo in izobraževanje in za izvajanje športnih programov, velja pogoj PCT. Za tiste, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, pa velja, da se morajo enkrat tedensko testirati s hitrim antigenskim testom. Tako bo predvidoma tudi še v tednu, ko se prične pouk. “Za obdobje od 6. septembra dalje, pa vas bomo pravočasno obvestili,” je dejal državni sekretar Damir Orehovec.

Izpolnjevanje PCT pogoja v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Odlok določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih.

Zaposleni oziroma tisti, ki opravljajo dejavnost v vzgoji in izobraževanju, lahko dejavnost opravljajo, četudi ne izpolnjujejo pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja iz odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar samo v primeru, da se tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (test HAG).

Za učence in dijake se bo v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, izvajalo samotestiranje.

Veljavnost odloka je določena za sedem dni, kar pomeni, da je začel veljati včeraj in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Za starše vrtčevskih otrok in prve triade OŠ pogoj PCT ne velja

Vlada Republike Slovenije je včeraj na dopisni seji izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 so se z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/21) določili začasni pogoji za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in način preverjanja njihovega izpolnjevanja.

Odlok določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja poleg vseh oseb, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Dopolnitev odloka je posledica posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb in traja le kratek čas. Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izjemoma ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov. Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo (npr. ob uvajanju otroka – novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.