Začenja se obnova odseka pomurske avtoceste med Vučjo vasjo in Mursko Soboto

V nedeljo, 11. julija 2021, bodo stekla pripravljalna dela za obsežnejšo obnovo cestišča in objektov na odseku pomurske avtoceste A5 med Vučjo vasjo in Mursko Soboto.
 prvi fazi, predvidoma do 20. avgusta 2021, bosta v obeh smereh zaprta prehitevalna pasova, tako da bo promet potekal le po voznih pasovih. Nato se zapre polovica avtoceste in promet preusmeri na sosednje smerno vozišče, kjer bo potekal dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. Dela bodo zaključena predvidoma do 7. novembra 2021.

Dela obsegajo obnovo 6,3 kilometra cestišča na obeh polovicah avtoceste in objektov na trasi avtoceste ter avtocestnega priključka Vučja vas. Izvajalec del je konzorcij Pomgrad d. d. in VOC Celje d. o. o., njihova vrednost znaša 12.715.658,20 EUR (brez DDV), rok izvedbe je 120 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Večjih zastojev, vsaj glede na obnove posameznih odsekov pomurske avtoceste v prejšnjih gradbenih sezonah, kjer so bile enake začasne prometne ureditve, ne pričakujejo, lahko pa v primeru zelo povečanega prometa občasno pride do zgostitev ali krajših zastojev.

“K večji varnosti in pretočnosti prometa ob postavljeni delovni zapori lahko prispevajo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov, prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo in strpnostjo v primeru zastoja. Prekratka varnostna razdalja, nepotrebno prehitevanje in menjava prometnih pasov pred zaporo in v njej ali oviranje prehitevalnega pasu s strani voznikov tovornjakov hitro privede do nesreče in posledično daljših zastojev,” sporočajo iz DARSa.