Začele so se aktivnosti za izgradnjo dveh prizidkov k Zdravstvenemu domu Lendava

V teh dneh so se pričele aktivnosti za izgradnjo dveh prizidkov k Zdravstvenemu domu (ZD) Lendava. Po končanem javnem naročilu in izboru izvajalca, bo slednji izvedel gradnjo dveh prizidkov, rekonstruiral obstoječi del objekta, postavil dva nadstreška, uredil okolico s parkirišči ter uredil komunalne vode ter prestavil toplovod. Gradnjo bo, kot smo že pisali, sofinancirala država.
ZD Lendava za normalno delovanje, nemoteno funkcioniranje in opravljanje zdravstvenih dejavnosti nujno potrebuje dodatne prostore namenjene zdravstvu, nadstrešek za službena vozila, dodatna parkirišča in prostor za infektivne odpadke. V sklopu investicije bo ZD dobil dva prizidka, izvedena bo rekonstrukcija obstoječega dela, postavljen bo nadstrešek za službena vozila s prostorom za infektivne odpadke ter še en nadstrešek za za službena vozila. Ob tem bo sledila še ureditev okolice s parkirišči, ureditev komunalnih vodov in prestavitev toplovoda.

Ocenjena vrednost investicije dozidave in rekonstrukcije ZD Lendava znaša 4.293.418,00 evrov z vključenim DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 1.308.957,59 evrov. “Ministrstvo za zdravje sofinancira 1.308.957,59 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (12 m²), splošna medicina in družinska medicina (519 m²), zdravstveno varstvo žensk (185 m²), preventivne dejavnosti (213 m²), zobozdravstvena služba (198 m²). Predviden zaključek investicije: december 2023,” so zapisali.

Pri tem velja omeniti, da v novih prizidkih ne bo prostora za fizioterapevtsko dejavnost, temveč se bo ta izvajala v novem Centru za zaščito in reševanje na Glavni ulici. Nadalje naj bi fizioterapiji pripadlo mesto v bodoči večnamenski športni dvorani med Dvojezično srednjo šolo Lendava in trgovskim centrom Ledava.